Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

       

Sloučením České národní zdravotní pojišťovny a Hutnické zaměstnanecké pojišťovny a vznikl k 1. říjnu 2009 subjekt s novým názvem Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP).

Více info  

Oborová zdravotní pojišťovna

       

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví vznikla zapsáním do obchodního rejstříku 29. října 1992. Zakladatelskými subjektem pojišťovny je Svaz bank a pojišťoven.

Více info  

Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišťovna

       

Revírní bratrská pokladna (RBP) zahájila svou činnost 1. července 1993 jako jedna z nejmladších zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v Česku, ale zároveň navazující na tradici z 19. století.

Více info  
 

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

       

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VoZP ČR) je takzvaná resortní zdravotní pojišťovna, která svou činnost vykonává od 1. ledna 1993.

Více info  

Všeobecná zdravotní pojišťovna

       

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) byla zřízena zákonem o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 1. ledna 1992.

Více info  

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

       

Zřizovatelem pojišťovny bylo 19. října 1992 Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě žádosti firmy Škoda, automobilová akciová společnost, nyní Škoda auto, a.s.

Více info  
 

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

       

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky byla zřízena 10. října 1992 a jejím zakladatelem bylo Ministerstvo vnitra.

Více info  
 

Zdravotní pojišťovny

Tyto stránky vám přináší přehled všech zdravotních pojišťoven působících na trhu v České republice a také přehled naprosté většiny jejich produktů.

U každé pojišťovny najdete produkty, které poskytuje, některé zdravotní pojišťovny totiž nabízejí například i cestovní pojištění. Podrobněji jsme se samozřejmě věnovali zdravotnímu pojištění a přehledu bonusů či výhod, kterými se pojišťovny od sebe navzájem liší. Nechybí zde ani stručná historie každé pojišťovny a kontakty, včetně adres, telefonů a e-mailů.

Informace jsou průběžně aktualizovány a stránky mají za cíl pomoci vám při výběru vhodných produktů nebo pojišťovny pro vaše potřeby. Další informace naleznete i v aktualitách a cenové srovnání vám usnadní naše porovnávače.