Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

pojistovna['zobrazovaneUrl']) && !empty($this->pojistovna['url']) ? '' . $this->pojistovna['zobrazovaneUrl'] . '' : ''*/ ?>  
Kontaktní informace
NázevZdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
AdresaKodaňská 1441/46, 101 00, Praha 10, Česká republika
Telefon+420 272 095 111, Infolinka: 844 211 211
E-mailinfo@zpmvcr.cz
Webwww.zpmvcr.cz

   

   

Historie ZP MV ČR

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky byla zřízena 10. října 1992 a jejím zakladatelem bylo Ministerstvo vnitra. K 1. květnu 1997 se s ní sloučila Zdravotní pojišťovna Grál - Železniční zdravotní pojišťovna a k 1. lednu 1998 i Regionální zaměstanecká zdravotní pojišťovna.

Pro klienty nabízí kromě zdravotního i úrazové pojištění a ve spolupráci s Victoria Volksbanken dokonce i cestovní pojištění.

Podle aktuálních zpráv má více než 1 150 000 klientů, takže má pozici druhé největší veřejné a největší zaměstnanecké zdravotní pojišťovny v České republice.

Zdravotní pojištění od Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra nabízí pro klienty zdravotní preventivní programy, léčebné ozdravné pobyty i slevové výhody u partnerů.

Preventivní programy

Stejně jako jiné zdravotní pojišťovny klade i Pojišťovna Ministerstva vnitra důraz na preventivní programy, v některých z nich přispívá klientům na různá vyšetření a očkování. Na onkologická vyšetření přispívá 400 korun, pro dárce krve a kostní dřeně má připraveno 3000 korun, na očkování proti chřipce 300 korun, dále v programu zdravé dítě 2000 korun a v programu pro těhotné a kojící ženy 800 korun.

Léčebně ozdravné pobyty

Jedná se o 15 denní léčebně ozdravné pobyty (LOP) v přímořském (areál Poseidon beach v Řecku) a vysokohorském (Štrbské pleso na Slovensku) prostředí pro děti s chronickým onemocněním kůže nebo dýchacích cest. V případě, že jsou pojištěni u Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR dítě i oba rodiče tak se jedná o částku 6 000 Kč na dítě na přímořský LOP a částku 3 000 Kč na dítě s případnou částkou 3 000 Kč na doprovod (dítě 4-6 let) na vysokohorský LOP.

Program slev a výhod u partnerů

Jako bonus nad rámec běžné činnosti nabízí pojišťovna svým klientům, jenž se přihlásí ke klubu pojištěnců, program slev a výhod na koupí různých výrobků a služeb. Klienti Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR také mohou uzavírat velmi výhodné cestovní pojištění a pojištění při pobytu v nemocnici.

Informace aktuální k 17.10.2013

 

Úrazové pojištění od Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra

Úrazové pojištění se širokým rozsahem pojistné ochrany za výhodných podmínek. Pro pojištěnce Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR platí při ročním placení pojistného 10% sleva. Najednou můžete sami pojistit celou rodinu včetně dětí.

Rozlišují se varianty Standard, Komfort a Mini, které se liší rozsahem i finančím krytím plnění pojistných událostí. Mini obsahuje plnění při trvalých následcích s 0 % progresí a při 80 % progresi a více, smrti úrazem, hospitalizaci na klinice, záchranných nákladech a rehabilitaci. Ve variantě Standard přibývá pojištění na kosmetické operace (pokud dojde k úrazu povrchu těla) a ve variantě Komfort i denní odškodné při pracovní neschopnosti ve výši 100 korun.

Informace aktuální k 11.7.2012

 

Cestovní pojištění od Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra

Ve spolupráci s Victoria Volksbanken pojišťovna, a.s., nabízí cestovní pojištění pro své klienty za výhodných podmínek. Slevu 20 % mají v případě rodinného pojištění přímí příbuzní (děti, rodiče, prarodiče), když minimálně jeden je pojištěnec Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra.

Slevu 10 % mají členové Klubu pojištěnců a sleva 10 % je určená pro skupiny pěti a více osob pojištěných jednou pojistnou smlouvou (jedna z nich musí být pojištěnec Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR).

Informace aktuální k 11.7.2012