Životní pojištění od Wüstenrotu

  Mám zájem  

Wüstenrot nabízí plnou škálu produktů životního pojištění od investičního Pro Invest až po rizikové životní pojištění ProSichr.

Wüstenrot ProInvest

Kombinuje výhody pojistné ochrany klasického životního pojištění s investováním volných finančních prostředků do fondů. Můžete investovat do domácích i zahraničních fondů podle vlastní strategie nebo podle doporučení investičních poradců. V průběhu pojištění můžete libovolně měnit rozsah pojistné ochrany a přizpůsobit tak pojištění aktuálním potřebám pojištěné osoby. V základním pojištění je zahrnuto pojištění pro případ dožití nebo dřívější smrti. Připojistit se lze na různá onemocnění, ale i na denní dávku při hospitalizaci následkem nemoci nebo denní dávku při pracovní neschopnosti. Wüstenrot nabízí i další investiční možnosti podle nároků klientů.

Wüstenrot ProGold

Jde o kapitálové pojištění pro případ smrti nebo dožití za jednorázové odstupné. Zhodnocení technické úrokové míry jsou pěkná 3 %, minimální vstupní částka je 10 tisíc korun. Nezkoumá se blíže zdravotní stav osoby a je zde možnost příspěvku od zaměstnavatele i využití daňového zvýhodnění. Vstupní věk je nezvykle neomezení ani při horní hranici a minimální likvidní doba trvání jsou 4 roky. Lze určit oprávněnou osobu pro případ smrti pojištěného.

Další kapitálová varianta životního pojištění má název Wüstenrot ProBudoucnost, která je flexibilnější než ProGold a umožňuje upravit poměr mezi spořící a rizikovou složkou.

Wüstenrot ProSichr

Jde o rizikové životní pojištění (pojištění pro případ smrti), u kterého je pojistná částka konstantní po celou dobu trvání pojištění nebo klesá se zkrácenou dobou placení pojistného. Základní pojistnou ochranu lze rozšířit připojištěními a zajistit tak komplexní ochranu pro případ úrazu a nemoci, invalidního důchodu a vážných onemocnění. Součástí připojištění je i možnost zproštění od placení pojistného. U progresivního plnění při 100 % stupni poškození vyplatí Wüstenrot pětinásobek sjednané pojistné částky. Při vážných trvalých následcích vyplatí pojistnou částku a vyplácí doživotní úrazovou rentu, která je valorizována každý rok o 4 %.

Wüstenrot EveryBody

Úrazové pojištění, které kryje rizika spojená s úrazem a nemocí na jedné pojistné smlouvě. Je velmi variabilní a umožňuje pojistit až šest osob na jednu pojistnou smlouvu. V průběhu pojištění můžete libovolně měnit rozsah pojistné ochrany, a přizpůsobit tak pojištění aktuálním rizikům, ale také změnit osoby zahrnuté do pojištění. U trvalých následků úrazu a smrti úrazem v důsledku dopravní nehody dostanete vyplaceno dvojnásobné pojistné plnění. Dále získáte bez navýšení pojistného paušální částky za jizvy v rámci pojištění trvalých následků úrazu. Platí jinak podobné podmínky jako u pojištění Pro Sichr, takže u progresivního plnění při 100 % stupni poškození vám vyplatí Wüstenrot pětinásobek sjednané pojistné částky. Při vážných trvalých následcích vyplatí Wüstenrot pojistnou částku a vyplácí doživotní úrazovou rentu, která je valorizována každý rok o 4 %. Aktuálně získáte slevu až 35 % na pojistném.

Informace aktuální k 23.5.2012

bannerObsahBottom) ? '' : ('')?> Mám zájemmamZajemUrl) && !empty($this->porovnani)) { echo 'porovnani['zadost'] == 2 ? ' target="_blank"' : '') . '>Porovnat ' . mb_strtolower($this->clanek['nazev'], 'UTF-8') . ' online
'; } ?> Kam dál?