Úrazové pojištění od Wüstenrot

  Mám zájem  

Samotný pojistný trh nabízí velmi mnoho produktů a přesto, někdo nemůže najít ten správný. Co když si chce někdo platit pojištění, ale zároveň tyto peníze chce mít jako zálohu či skrytou investiční možnost? Nebo chce investovat do svého pojištění, ale zároveň chce peníze dobře zhodnotit? Možná že právě Wüstenrot nabízí řešení pro tyto klienty.

Wüstenrot přichází hned s několika produkty

Klient si může vybrat hned z několika produktů. Budeme-li se zabývat tím nejjednodušším, jedná se o rizikové životní pojištění. To slouží výhradně a jen ke krytí rizik spojených s úrazem, tedy s vybranou rizikovou složkou. Všechno zaplacené pojistné jde právě na tyto výlohy. Samozřejmostí je i jednotlivý výběr pojištění pro dané rizikové složky, což samozřejmě ovlivňuje i samotnou cenu výsledného produktu.

Další možností je kapitálové životní pojištění. Tato volba je vhodná pro klienty, kteří by rádi pojistili rizikové aktivity či nepředpokládané úrazy, ale zároveň tak i zhodnotili svůj vklad. Peníze jsou zhodnocovány předem nadefinovanou pevnou hodnotou a garantuje výplatu určité částky nebo důchodu, buď po skončení pojistné doby nebo vyplacení částky oprávněným osobám v případě úmrtí pojištěného.

Investiční životní pojištění slouží nejen ke krytí vybraných rizik, ale slouží i ke zhodnocení vložených prostředků a můžete tak ovlivňovat způsob investování peněz dle vlastního uvážení a dle nabídky pojišťovny. Opět dobrý způsob, jak spojit dvě služby dohromady.

V neposlední řadě je zde připraveno i úrazové a nemocenské pojištění. Slouží jen a výhradně ke krytí rizik a veškeré zaplacené pojistné jde na rizikovou složku - tedy lze tak efektivně zabezpečit sebe, ale i své blízké. Hodí se právě ve spojení rizik úrazů a nemocí včetně jejich následků.

Připojištění a cena?

Samozřejmě ke každému vybranému produktu si lze vybrat konkrétní připojištění. Lze si tak sestavit balíček, který bude vyhovovat Vašim konkrétním požadavkům. Tím však ale nelze ani říci univerzální cenu, protože ta se mění právě kombinací služeb klienta.

Informace aktuální k 29.1.2013

bannerObsahBottom) ? '' : ('')?> Mám zájemmamZajemUrl) && !empty($this->porovnani)) { echo 'porovnani['zadost'] == 2 ? ' target="_blank"' : '') . '>Porovnat ' . mb_strtolower($this->clanek['nazev'], 'UTF-8') . ' online
'; } ?> Kam dál?
Přečtěte si také