Pojištění ProDomov od Wüstenrotu

  Mám zájem  

Pojištění majetku Wüstenrot člení na pojištění domácnosti a nemovitostí, obě fungují pod názvem ProDomov.

Pojištění domácnosti ProDomov

Pojištěn je soubor movitých věcí, tvořící zařízení domácnosti (nábytek, koberce, elektronika, nádobí, lůžkoviny, květiny a další), ale také osobní věci členů domácnosti (oblečení, obuv, sportovní potřeby, jízdní kola, hračky, šperky, obrazy a další předměty). Pojistné plnění většiny věcí jsou zaručena v nových cenách, abyste si mohli stejnou věc znovu koupit. Můžete vybírat ze dvou variant Plus a Superplus, které se liší limitem plnění škodné události. Obě varianty obsahují pojištění proti rizikům požáru, přímého úderu blesku, výbuchu, kouře, pádu letadla, nárazu vozidla, nadzvukové vlny, vody z potrubí a zlomu trubky, vichřici, krupobití, tíze sněhu, pádu stromu, stožáru, lavině, zemětřesení, sesuvy půdy a zřícení skal, ale i krádeži a vandalismu. Připojistit můžete garáž a věci v ní, sklo pro případ rozbití nad rámec základního pojištění a proti povodním a záplavám.

Pojištění odpovědnosti osob

Součástí pojištění domácnosti může být i pojištění odpovědnosti, které se vztahuje na odpovědnost pojištěné osoby i osob, které s ní žijí ve společné domácnosti. Pojištění obsahuje odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou činností v běžném občanském životě, vyplývající z vedení domácnosti a jejího provozu, z držení a provozu elektronických zařízení (TV, počítač), z držení a užívání jízdních kol, z provozování sportovní rekreační činnosti, z vlastnictví a používání legálně držených sečných, bodných a střelných zbraní a z činnosti vlastníka nebo opatrovatele domácích zvířat.

Pojištění nemovitosti ProDomov

Vztahuje se na rodinné domy, a to i od počátku výstavby, bytové jednotky, rovněž i od počátku výstavby. Široký rozsah pojistného plnění je již v základu - například požár, výbuch, pád letadla, pád stromu, lavina, zřícení skal, náraz vozidla, vandalismus, nepřímý úder blesku, přepětí a další. Připojistit se můžete na vandalismus na stavebních součástech a povodním a záplavám. Lze i zvýšit limit pro násilné odcizení.

Informace aktuální k 23.5.2012

bannerObsahBottom) ? '' : ('')?> Mám zájemmamZajemUrl) && !empty($this->porovnani)) { echo 'porovnani['zadost'] == 2 ? ' target="_blank"' : '') . '>Porovnat ' . mb_strtolower($this->clanek['nazev'], 'UTF-8') . ' online
'; } ?> Kam dál?