Cestovní pojištění od Vitalitas pojišťovny

   

Pojišťovna Vitalitas rozděluje cestovní pojištění na krátkodobé a dlouhodobé, několik druhů pojištění nabízí i pro právnické osoby.

Krátkodobé cestovní pojištění

Krátkodobé pojištění je určeno pro zahraniční cesty v délce 1 - 90 dní. Vitalitas umožňuje klientům poskládat si své vlastní pojištění v závislosti na délce pobytu v zahraničí. Produkt se může skládat z pojištění léčebných výloh v zahraničí, nákladů repatriace (návrat domů náhradním dopravním prostředkem), nákladů na přivolání opatrovníka a cestovního úrazového pojištění. Připojistit si dále můžete zavazadla (ztráta, zcizení i poškození), odpovědnost za škodu a sportovní aktivity.

Dlouhodobé cestovní pojištění

Dlouhodobé pojištění se sjednává na dobu 185 dní (půlroční pojištění) nebo 364 dní (roční pojištění). Dlouhodobé pojištění je nabízeno ve formě komplexního cestovního pojištění se standardními pojistnými částkami (pojištění léčebných výloh, úrazové, osobních věcí a zavazadel, odpovědnosti za škodu). Je určeno pojištěncům partnerských zdravotních pojišťoven (OZP a ZPŠ) a lze sjednat pouze pro osoby do 69 let. V nabídce je i roční cestovní pojištění, ve kterém délka jednoho výjezdu do zahraničí nesmí přesáhnout 30 dní, ale počet výjezdů v průběhu roku není omezen.

Cestovní pojištění pro právnické osoby

Několik typů pojištění - karty Excelent a Klasik s roční platností a neomezenou délkou pobytu v zahraničí nebo karty pro opakované cesty v průběhu roku s pevnou cenou bez ohledu na počet výjezdů do zahraničí nebo za třetí pojištění pro opakované cesty s pojistným podle počtu dní skutečně strávených v zahraničí. Pro právnické osoby je výhoda v možnosti pojištění libovolně kombinovat a také v exkluzívních asistenčních službách pro VIP klienty.

Informace aktuální k 13.1.2014

bannerObsahBottom) ? '' : ('')?> mamZajemUrl) && !empty($this->porovnani)) { echo 'porovnani['zadost'] == 2 ? ' target="_blank"' : '') . '>Porovnat ' . mb_strtolower($this->clanek['nazev'], 'UTF-8') . ' online
'; } ?> Kam dál?