Životní pojištění Uniqa

   

Uniqa nabízí celou řadu variant životního pojištění, k nejznámějším patří celoživotní program Akord a dětský program Motýlek.

Celoživotní program Akord

Jde o variabilní program kapitálového životního pojištění, v rámci něhož si klient sám zvolí strukturu pojištění a vedle životního pojištění nabízí i možnost připojištění velmi závažných onemocnění, připojištění invalidity třetího stupně, pojištění úrazu klienta i jeho dětí, pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti, pojištění nemocniční denní dávky a možnost investovat volné finanční prostředky. Pojišťovna umožňuje během pojistné doby navyšovat částku na rizikovou složku proti úrazu či smrti.

Dětský program Motýlek

Program je určen pro cílovou skupinu dětí ve věku 0-18 let a jejich rodiče nebo prarodiče. Pojistník si může stanovit, zda bude střádat peníze klasickým způsobem, kdy s prostředky rezervy hospodaří pojišťovna při garantovaném zhodnocení, anebo zda chce mít hlavní slovo při volbě investiční strategie a rozhodnout, jak bude rezerva investována. Volí tak vlastně mezi životním a kapitálovým pojištěním v rámci jednoho produktu.

Investiční životní pojištění Finance Life

Produkt je nabízen se čtyřmi programy Stabil, Plus, Extra a Equity, které se navzájem liší pravděpodobnou výší zhodnocení a mírou nejistoty, s níž je investice spojena. Správu investičních programů zajišťují experti Uniqa a Raiffeisenbank. Produkt je určen pro dlouhodobou investici, u níž se výsledky dostaví až po uplynutí více let.

Jednorázový vklad Garant Fix

Minimální investovanou částkou zde je 25 tisíc korun. Během pevné smluvní doby 5 let Uniqa nabízí pro klienty efektivní celkové zhodnocení 19,02 %, tedy 3,54 % p.a. Kromě tohoto zhodnocení poskytuje Uniqa v produktu pojistnou ochranu pro případ úrazu s trvalými následky přes 50 % ve výši předpokládaného pojistného plnění při dožití, maximálně 2 miliony korun.

Aktuálně bylo v červnu oznámeno, že fond díky velkému zájmu již vyčerpal limitovanou tranši a další registrace v současnosti nelze provést. V dohledné době chce pojišťovna nabídnout podobný produkt.

Rizikové životní pojištění s dividendou

Produkt přináší klientům na jedné straně finanční jistotu při zajištění závazků a výdajů, jako jsou půjčky, úvěry, spoření či náklady na živobytí, a na druhé straně zajišťuje finanční podporu v případě zdravotních obtíží. Tento produkt UNIQA byl zvolen v anketě Banka roku pořádané Fincentrem nejlepším životním pojištěním roku 2010. V soutěži Zlatá koruna 2011 pak obdržel bronzovou korunu v životním pojištění.

Úrazové pojištění

Součástí úrazového pojištění Simply od Uniqy je finanční krytí pro případ vážných trvalých následků s vysokou pojistnou částkou a dvěma připojištěními, zároveň je součástí i dopravní pojištění, pojištění plné invalidity a nemocniční odškodné.

U Uniqy se mohou úrazově pojistit i sportovci v odvětvích doposud běžně nepojišťovaných, jako jsou adrenalinové aktivity, například horolezectví, rafting, kanoistika, bungee jumping nebo sportovní létání. Profesionální sportovci, kteří mají sport jako zaměstnání mohou uzavřít pojištění pro případ smrti úrazem a trvalé invalidity následkem úrazu až do maximální výše pojistného plnění 1,5 milionu Kč. Za pobyt v nemocnici by měli tito pojištění náhradu 500 Kč denně.

Soukromé zdravotní pojištění

Umožňuje pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti a pojištění denních dávek při pobytu v nemocnici. Vyplácená denní dávka bude závislá na vámi zvolené výši s omezením závislým na vašem příjmu.

Dále Uniqa nabízí klasické úrazové pojištění, skupinové životní pojištění, spojené životní a úrazové pojištění a pojištění pravidelných výdajů pro klienty Telefonica O2.

Informace aktuální k 22.3.2012

bannerObsahBottom) ? '' : ('')?> mamZajemUrl) && !empty($this->porovnani)) { echo 'porovnani['zadost'] == 2 ? ' target="_blank"' : '') . '>Porovnat ' . mb_strtolower($this->clanek['nazev'], 'UTF-8') . ' online
'; } ?> Kam dál?