Pojištění majetku od pojišťovny Triglav

   

Triglav nabízí pojištění domácnosti a domů, bytů a nemovitostí včetně rekreačních.

Pojištění domácnosti

Obsahuje pojištění proti škodám, které vzniknou požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, pádem stromů, stožárů, nárazem dopravního prostředku nebo jeho části, vodou z vodovodních zařízení, vichřicí a krupobitím, sesuvem půdy, skal, ledu nebo sněhu, zemětřesením, vloupáním, loupeží a vandalismem. Tato pojistná nebezpečí pojišťuje Triglav na pojistnou hodnotu, která odpovídá nové ceně poškozených věcí. Připojistit se lze na nebezpečí způsobená povodní nebo záplavou.

Asistenční služby rozeznává Triglav Inclusive a Exkluziv, která má rozšířený obsah. Asistence domácnosti vám pomůže v případě technické havárie (klasické instalatérské práce), při zabouchnutí či zablokování dveří, například při ztrátě či zalomení klíčů, dále při hospitalizaci klienta (úhrada taxi po návratu z nemocnice), onemocnění klienta při organizování péče pro bezmocné a seniory nebo také zajistí právní zastoupení.

Pojištění domu, bytu a nemovitostí včetně rekreačních

Obsahuje pojištění proti škodám, které vzniknou požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nárazem dopravního prostředku nebo jeho části, vodou z vodovodních nebo topných zařízení.

Připojistit se už musíte proti vichřici a krupobití, sesuvu půdy, skal, ledu nebo sněhu, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, odcizení, povodněmi, záplavami a vandalismu. Asistenční služba má podobný rozsah jako u pojištění domácnosti.

Informace aktuální k 9.7.2012

bannerObsahBottom) ? '' : ('')?> mamZajemUrl) && !empty($this->porovnani)) { echo 'porovnani['zadost'] == 2 ? ' target="_blank"' : '') . '>Porovnat ' . mb_strtolower($this->clanek['nazev'], 'UTF-8') . ' online
'; } ?>