Havarijní pojištění od pojišťovny Triglav

   

Havarijní pojištění Triglav pojišťovny chrání klienty před negativními následky dopravních nehod a havárií. Rozděluje se na celkem tři varianty a liší se v rozsahu pojistného plnění.

A - pojištění pro případ dopravní nehody, odcizení vozidla nebo jeho části, živelné události, vandalismu, pádu nebo nárazu věci živé nebo neživé na území ČR nebo Evropy.

B - pojištění pro případ dopravní nehody, živelné události, a pádu nebo nárazu věci živé nebo neživé na území ČR nebo Evropy.

C - pojištění pro případ odcizení vozidla na území ČR. Dále mají klienti možnost připojištění skel vozidla, zavazadel, úrazového připojištění přepravovaných osob a nákladů na zapůjčení náhradního vozidla.

Jako doplňkové pojištění si můžete sjednat pojištění úrazu přepravovaných osob v rozsahu smrt, trvalé následky a s možností až trojnásobku pojistné částky, která se liší i podle druhu vozidla. Dále si můžete připlatit pojištění zavazadel (od 5 do 200 tisíc Kč), pojištění skel vozidla bez spoluúčasti (od 5 do 100 tisíc Kč) a pojištění nákladů na zapůjčení náhradního vozidla bez spoluúčasti.

Pro asistenční službu platí stejné parametry jako u povinného ručení, v rámci smlouvy je automaticky služba Základ.

Informace aktuální k 23.1.2014

bannerObsahBottom) ? '' : ('')?> mamZajemUrl) && !empty($this->porovnani)) { echo 'porovnani['zadost'] == 2 ? ' target="_blank"' : '') . '>Porovnat ' . mb_strtolower($this->clanek['nazev'], 'UTF-8') . ' online
'; } ?> Kam dál?
Přečtěte si také