Pojištění nadstandardní zdravotní péče od Slavia pojišťovny

   

Slavia pojišťovna nabízí hned několik produktů, co se týče zdravotní péče. Samozřejmostí je úrazové pojištění a připojištění, ale nás bude teď zajímat více pojištění Zdraví+, dále pojištění Bezkrevní léčba a pojištění cizinců. Produkty lze často přizpůsobit na míru konkrétních potřeb a není ani vyloučena jejich kombinace.

Pojištění Zdraví+

Pojištění nadstandardní zdravotní péče je konkrétní produkt, který nám zajistí pokrytí vyšších nákladů v souvislosti s nemocí, operací či úrazem v nemocnici. O co se konkrétně ale jedná? Samozřejmě konkrétní služby se mohou lišit od každé nemocnice, ale nejčastěji se jedná o lepší pokoj s lepším vybavením a soukromím, dále to může být i osobní ošetřovatelka nebo například rehabilitace v zařízení, které není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Vztahuje se však i na transplantace důležitých orgánů, na léčbu rakoviny, infarkt myokardu, Alzheimerovu chorobu či totální náhradu kyčelního kloubu.

Pojištění Bezkrevní léčba

Pojištění bezkrevní léčby je speciální druh úrazového pojištění, díky němuž si můžeme připojistit zdravotní úkony nehrazené všeobecným zdravotním pojištěním. Bezkrevní léčba je speciální léčba, kdy se nevyužívá krev formou transfůze a to z několika důvodů. Klient se může obávat tohoto postupu z důvodů hygienických a obavy z infekce, nemusí se tento druh slučovat s jeho náboženským přesvědčením nebo k tomu má prostě své osobní důvody.

Pojištění cizinců

Slavia pojišťovna nabízí hned 2 druhy pojištění pro cizince. Mluvíme o zdravotním pojištění cizinců pro případ nutné a neodkladné péče a druhý produkt je komplexní zdravotní pojištění. Nutno podotknout, že produkty Slavia pojišťovny jsou mezi top nejlevnějšími v této oblasti, tedy nabízejí značnou atraktivitu pro cizince.
Základní pojištění cizinců zahrnuje především úhradu nákladů spojené s neodkladnou zdravotní péčí. V případě žádosti o pobytu v ČR toto pojištění splňuje povinnost uloženou zákonem o pobytu cizinců v ČR.

Druhý druh, tedy pojištění komplexní, je velmi podobné všeobecnému pojištění v ČR. Od 1.1.2011 je toto pojištění nutné pro všechny cizince, kteří podávají žádost o pobyt nad 90 dní nebo žádají o prodloužení pobytu na území ČR.

Informace aktuální k 23.1.2014

bannerObsahBottom) ? '' : ('')?> mamZajemUrl) && !empty($this->porovnani)) { echo 'porovnani['zadost'] == 2 ? ' target="_blank"' : '') . '>Porovnat ' . mb_strtolower($this->clanek['nazev'], 'UTF-8') . ' online
'; } ?>
Přečtěte si také