Úrazové pojištění od Slavia pojišťovny

   

Konkrétní produkt, který pojišťovna Slavia nabízí, se nazývá jako ZDRAVÍ+. Jedná se totiž o komplexní úrazové pojištění, které lze libovolně kombinovat z jednotlivých balíčků a Vy se tak vyvarujte zbytečným výdajům za pojištění rizik, které ani nevyužijete.

S úrazovým pojištění ZDRAVÍ+ se můžete pojistit pro případ smrti způsobené úrazem, proti trvalým následkům, které si způsobíte úrazem, ale i pro případ doby nezbytného léčení úrazu či pro případ pobytu v nemocnici následkem úrazu, nemoci či úrazu i nemoci. Pojištění se sjednává na jeden rok a lze jej automaticky prodlužovat. Lze jej zaplatit jednorázově na rok, či čtvrtletně nebo po splátkách.

Výhody balíčku

Mezi největší výhody patři samotná variabilita. Kdy si složíte konkrétní produkt dle Vašich představ z jednotlivých nabízených balíčků. Další výhodou je i rychlost, kdy si pojištění sjednáte a od následujícího dne je zajištěna jeho okamžitá platnost. Smlouvu lze použít jak pro jednotlivce, tak i pro celou rodinu (2 dospělí a 2 děti).

Bezkrevní léčba

Pojišťovna Slavia však nabízí i další zajímavý produkt, jako je připojištění tzv. bezkrevní léčby. Jedná se o úkony spojené s aplikací léčby bezkrevnými přípravky, kterými jsou nahrazovány běžně podávané transfuze. Tento druh léčby je určen pro všechny, kteří dávají přednost tomuto způsobu léčby před transfúzí krevních derivátů a to ať z důvodů hygienických, tak zdravotních nebo náboženských. Pojišťovna tak umožňuje tento způsob léčby bez zbytečného finančního zatížení.

Pokud se jedná o konkrétní ceny a výši vyplácení, je nutné se kontaktovat přímo na pojišťovnu. Díky variabilitě a možnosti kombinací balíčků neexistuje jeden univerzální ceník a vše Vám tak sdělí například telefonický operátor.

Informace aktuální k 23.1.2014

bannerObsahBottom) ? '' : ('')?> mamZajemUrl) && !empty($this->porovnani)) { echo 'porovnani['zadost'] == 2 ? ' target="_blank"' : '') . '>Porovnat ' . mb_strtolower($this->clanek['nazev'], 'UTF-8') . ' online
'; } ?> Kam dál?
Přečtěte si také