Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

pojistovna['zobrazovaneUrl']) && !empty($this->pojistovna['url']) ? '' . $this->pojistovna['zobrazovaneUrl'] . '' : ''*/ ?>  
Kontaktní informace
NázevRevírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
AdresaMichálkovická 108, 710 15 Slezská Ostrava, Česká republika
Telefon+420 596 256 111
Bezplatná linka800 213 213
E-mailrbp@rbp-zp.cz
Webwww.rbp-zp.cz

   

   

Historie RBP

Revírní bratrská pokladna zahájila svou činnost 1. července 1993 jako jedna z nejmladších zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na území České republiky, ale zároveň jako pojišťovna s tradicí sahající až do 19. století. V duchu této tradice se jejími zakládajícími společnostmi staly organizace více či méně spojené s těžbou uhlí.

Vedle nejvýznamnějšího producenta černého uhlí v republice, OKD Ostrava, a.s., to byly a. s. Ferrum Frýdlant n. O., VVUÚ Radvanice, DPB Paskov, ČMD, a. s. Důl ČSM Stonava a JMLD Hodonín. Stejně jako zaměření této pojišťovny je tradiční i její název, navazuje jím na svou předchůdkyni, jejíž činnost byla nedobrovolně ukončena v roce 1948.

Zdravotní pojištění od Revírní bratrské pokladny

Revírní bratrská pokladna má pro své klienty řadu zajímavých výhod a bonusů v rámci preventivních programů i programu partnerských slevových výhod.

Preventivní programy

Zdravotní pojišťovna připravila pro věkové kategorie dětí do 6 let, dětí a mládeže od 7 do 18 let a pojištěnců nad 19 let soubory aktivit preventivní péče v hodnotě do 1000 Kč. Od 1.ledna 2013 pak umožňuje navýšení limitů u pojištěnců do 18 let na 1500 Kč převodem části limitů jednoho z rodičů.

Pro každou kategorii jsou vytvořeny balíčky aktivit, ze kterých mohou pojištěnci podle vlastního výběru čerpat. Očkování, stomatologii, léčbu zrakových vad laserem a aktivity pro těhotné lze využít maximálně do 1000 Kč, u všech ostatních aktivit dětí je maximem 500 Kč. Čerpání aktivit označených jako bonusy k preventivním programům se nezapočítává do limitu na rok, tedy 1000 Kč. Dalšími programy prevence jsou stomatologický, gynekologický a onkologický.

Balíček Prevetnivní očkování do 1000 Kč Zdravotní programy do 500 Kč Ostatní aktivity do 500 Kč
Do 6 let Proti:
 • pneumokoku
 • klíšťové encefalitidě
 • hepatitidě
 • rotaviru
 • planým neštovicím
 • spalničkám
 • zarděnkám
 • příušnicím
 • meningokok. onemocnění
 • černému kašli
 • tetanu
 • záškrtu
 • chřipce
 • vyšetření zrakového nervu (na analyzátoru nervových vláken)
 • test na CS (Celiakální sprue - nesnášenlivost lepku - glutenu)
 • nákup léčiva na fluoridaci zubů
 • nákup vitamínů od 3 let
 • nákup monitoru dechu
 • nákup mléčné výživy do 1 roku věku
 • organizovaný kurz plavání- do 3 let věku
 • kurzy plavání dětí organizované mateřskou školou
 • školky v přírodě trvající minimálně 5 dní
7 až 18 let Proti:
 • klíšťové encefalitidě
 • hepatitidě typu A, B, AB
 • planým neštovicím
 • meningokokovému onemocnění
 • černému kašli
 • tetanu a záškrtu
 • chřipce
 • vyšetření zrakového nervu
 • test na CS (Celiakální sprue - nesnášenlivost lepku - glutenu)
 • periodické prohlídky registr. sportovců
 • účast v programu STOB (stop obezitě)
 • nákup vitamínů
 • kurzy plavání dětí organizované základní školou pro I.stupeň
 • školy v přírodě
 • ozdravné pobyty a lyžařské kurzy
 • kontaktní čočky (od 15 let)
 • brýlové obruby
 • ošetření zubů zubní hygienistkou
Nad 19 let Proti:
 • klíšťové encefalitidě
 • hepatitidě typu A, B, AB
 • chřipce
 • černému kašli
 • záškrtu a tetanu
 • pro cestovatele proti břišnímu tyfu
 • choleře
 • vzteklině
 • žluté zimnici
 • vyšetření zrak. nervu
 • úhrada testu na CS
 • absolvování kurzu proti obezitě
 • periodické prohlídky registr. sportovců
 • příspěvek na komplexní vyšetření lékařem na kardiovaskul. a metabolické onemocnění vč. laboratorního vyšetření (40-60 let)
 • příspěvek na ošetření rázovou vlnou a na genetické vyšetření u renomov. laboratoře
 • nákup vitamínů
 • účast otce u porodu
 • vybrané léčivé přípravky při nezhoubném zbytnění prostaty u mužů nad 45 let
 • vybrané hormonální a nehormonální přípravky na prevenci osteoporózy a negativních menopauzálních stavů u žen nad 40 let
 • příspěvek na kontaktní čočky
 • brýlové obruby
 • ošetření zubů zubní hygienistkou

Bonusy k preventivním programům

Jsou určeny pro kategorii novorozenců, ve které rodiče obdrží po narození dítěte balíček při jeho přihlášení na pracovišti RBP. Dále pro děti od 8 do 14 let s onemocněními dýchacích cest, alergiemi a dermatózami, kterým pojišťovna zajistí a většinově úhradí léčebné pobyty v přímořských a horských střediscích. Všichni pojištěnci pak mohou využít pojištění léčebných výloh v zahraničí se slevou ve spolupráci s Českou pojišťovnou.

Dále jde o úhradu očkování dívek proti rakovině děložního čípku a genitálním bradavicím u chlapců při aplikaci 3. dávky (až 4000 Kč), příspěvek na mamografické vyšetření, vyšetření na okultní krvácení ve stolici, vyšetření prostaty jednou za dva roky a vyšetření pigmentových změn kůže jednou ročně (až 500 Kč).

Pracovníkům rizikových pracovišť poskytuje pojišťovna jednou ročně vitamínové přípravky a hradí rekondiční péči i preventivní prohlídky.

Program Zdraví 90

Preventivní program dlouhodobého charakteru pro pojištěnce, kteří ke svému zdraví přistupují zodpovědným přístupem. Každý z těchto klientů obdrží od pojišťovny kredit 500 korun, který mohou využít na očkování nebo další preventivní vyšetření a výkony.

Program slev a výhod u partnerů

Revírní bratrská pokladna má uzavřenou celou řadu smluv s podnikateli i se společnostmi, které poskytují slevy z cen služeb a zboží.

Informace aktuální k 17.10.2013