Změna lékaře

 

Jak ukazují výzkumy, Češi své praktické lékaře až tak moc nemění. Prý je to ze zvyku, ale i z obav kvůli nepříjemnostem se změnou spojenými. Přitom změna lékaře není nijak těžká a můžete si naopak polepšit. Jen je třeba dodržet konkrétní postupy.

Lékaři nechtějí vydat karty

Právo na změnu lékaře máme každé 3 měsíce. Nemusíme tak být vázáni na někoho, kdo nám nevyhovuje. Počítejme však s tím, že například náš praktický lékař zná naše rodinné prostředí a mohou se mu leckteré věci lépe vybavit, než cizímu specialistovi.

Samotná změna lékaře není složitá. Navštívíme nového lékaře a zeptáme se na možnou registraci. Je třeba upozornit, že lékař není povinen vás k sobě registrovat. Pokud totiž má své kapacity zaplněny, nemusí dalšího člověka přijmout. Pokud ano, je třeba lékaři dodat zdravotní kartu. Ne všichni vám ji však poskytnou.

Návaznost péče

Pro správnou návaznost péče, ať už je to změna praktického lékaře nebo změna zubaře, je třeba novému lékaři dodat zdravotní dokumentaci pro správnou návaznou péči. Někteří lékaři s tím nemají problém a dají vám tak vaši kartu, kterou předáte novému ošetřujícímu lékaři. Není to ale povinnost a může se stát, že kartu nedostanete.

Dosavadní lékař je ale povinen dokumentaci a všechny potřebné informace dodat. Většinou to probíhá tak, že nový lékař si vyžádá informace o pacientovi a jsou mu pak od předešlého lékaře zaslány. A zatímco postup, kdy zdravotní kartu převezme pacient, není správný, toto je povinnost daná zákonem.

Registrační list

Nezapomeňte ještě vyplnit registrační list. Ten má dvě části. Jedna část zůstává nově vybranému lékaři a druhou část si přenechá pojištěnec. Někdy je vyžadována zdravotní pojišťovnou, uchovejte tento list alespoň rok. Další kroky již nejsou třeba. O zbytek se vždy postarají lékaři. Změna lékaře je možná každé 3 měsíce, ale musí o tom vědět pojišťovna a měli byste ji vždy včas informovat. Samozřejmě, že konkrétní informace lze najít na webu Ministerstva zdravotnictví nebo po konzultaci u své zdravotní pojišťovny.

Datum poslední úpravy: 24. července 2013