Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

 

Zákon udává, že každý zaměstnavatel, který zaměstnává alespoň jednu osobu, je ze zákona pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci povolání. Pojištění odpovědnosti za škodu bylo do roku 1992 sjednáváno u České pojišťovny, a.s., ale nyní jsou zaměstnavatelé pojištěni u Kooperativy. Pojištění odpovědnosti není uzavíráno smluvní formou, jako je toho u smluvního pojištění. Pojistný vztah je dán přímo povinností ze zákona.

Právo pro zaměstnance

Zaměstnanci by tak měli být krytí při jakémkoliv pracovním úrazu nebo nemoci způsobené právě pracovními podmínkami. Z tohoto pojištění jim tedy vzniká právo uhrazení všech nákladů pojišťovnou, které vznikly způsobenou škodou při pracovním úrazu nebo nemoci.

Zaměstnanci jsou krytí i v případě zániku zaměstnavatele. Ten pokud zanikne a nepřejdou práva a povinnosti z pracovněprávního vztahu na jiného zaměstnavatele, tato práva a povinnosti přicházejí rovnou na pojišťovnu. Ta je posléze nucena uhradit veškeré náklady v takovém rozsahu, jako kdyby zaměstnanci náklady hradil sám pojištěný zaměstnavatel.

Porušení a vůbec zabránění vzniku odpovědnosti zaměstnavatele za škodu je protizákonné a jsou za to velmi vysoké sankce.

Kde najdu bližší informace?

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele má svá jasná specifika i pravidla pro výpočet. Ta se často upravují a mění. Jasně definovaná jsou však ve vyhlášce číslo 125/1993 Sb. Tato vyhláška stanovuje bližší podmínky a sazby pojistného, dále i podmínky a sazby zákonného pojištění za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání v platném znění. Dále ale také stanovuje podmínky pojištění, podmínky součinnosti zaměstnavatele s příslušnou pojišťovnou, sazby pojistného podle zaměstnavatele a jeho konkrétní činnosti, způsob výpočtu pojistného zaměstnavatelem, termíny splatnosti, čísla účtů pro zasílání plateb pojistného a další sounáležitosti, které jsou nutné pro správné pojištění odpovědnosti.

Datum poslední úpravy: 5. srpna 2013