Úvěrové pojištění

 

Stále oblíbenějšími finančními produkty se stávají spotřebitelské úvěry a hypotéky. Často si je berou i lidé s nižšími příjmy. Snaží se přitom, aby svůj rozpočet nezatížili příliš vysokými splátkami, a proto někdy ani neuzavřou úvěrové pojištění, což se ovšem nemusí vyplatit. Proč zvolit úvěrové pojištění?

Pojistit nebo ne?

O tom, zda úvěrové pojištění uzavřít nebo nikoli, by se měl svobodně rozhodnout sám klient, který smlouvu o úvěru uzavírá. Měl by přitom zvážit všechny okolnosti uzavření úvěru. V jiné situaci bude člověk, který bude svoji hypotéku splácet výnosy z pronájmu, které mu bude nemovitost přinášet, ve zcela jiné potom rodina s dětmi, jež ji bude platit ze svých příjmů.

V prvním případě je úvěrové pojištění možná nadbytečné, protože ani delší výpadek příjmů dané osoby by nemusel schopnost splácení ovlivnit, ale ve druhém případě neexistence pojistky ohrožuje finanční zabezpečení rodiny. Důvody, proč se pojistit, ale převažují, protože může přijít nečekaná událost spojená s výpadkem příjmů a pak se nám bude jevit poplatek za úvěrové pojištění jako nepodstatný v porovnání s následnými riziky.

Zajímejte se o podmínky

Pokud se tedy úvěrové pojištění rozhodneme uzavřít, měli bychom si zjistit podmínky, na co se pojistné plnění vztahuje. Jednou z možností pojištění úvěru je pojištění schopnosti splácet úvěr, které zahrnuje pojištění pro případ pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně, úmrtí a ztráty zaměstnání.

Banky se v tomto případě snaží nabídnout klientovi produkt pojišťovny působící v rámci její finanční skupiny, což ovšem nemusí být pro něj výhodné. Často má například žadatel o úvěr již uzavřenu životní pojistku, a proto by nemusel další pojistku uzavírat, ale pouze vinkulovat pojistné plnění ve prospěch banky. Pokud by pak došlo k nečekané události, pojistné plnění by se vyplácelo bance.

 

Datum poslední úpravy: 21. října 2013