Preventivní lékařská prohlídka

 

Pacienti musí v posledních letech platit za více zdravotních úkonů a často tak přehlížejí absolutně základní zdravotní služby, které jim české zdravotnictví nabízí stále zdarma. Jedná se především o takové zákroky, které jsou v principu prevence. Konkrétně je to preventivní lékařská prohlídka.

Ze statistik je jasné, že až 70% lidí z České republiky nechodí na pravidelnou preventivní prohlídku. Především je to z důvodu, že se bojí, co jim bude zjištěno, ale následně si i myslí, že za ni budou muset platit. Přitom je preventivní prohlídka u praktického lékaře stále hrazena a je nutná pro prevenci chorob a zdravotních potíží.

Podíváme-li se do další zajímavé statistky, zjistíme, že až 42% onemocnění je zapříčiněno absencí na těchto prohlídkách. Takovýto minimální preventivní program je však absolutní základ pro zdraví osob. A díky výzkumu se proto zjistilo, že se právě u celých zmíněných 42% zdravotních komplikací dalo vyhnout, kdyby lidé absolvovali pravidelné návštěvy svého doktora. Náklady jsou poté nejen mnohem vyšší, ale může se pak jednat i o trvalé zdravotní následky.

Výhoda v práci

Někteří zaměstnavatelé požadují preventivní prohlídky zaměstnanců. Je to především buď kvůli bezpečnosti v práci nebo se tento úkon u některých rizikových povolání vyžaduje z nařízení zákona. Zaměstnanci jsou tak poté povinni tyto periodické prohlídky navštěvovat.
Závodní preventivní péče je výhodou, jelikož se lze dozvědět některé zdravotní komplikace v předstihu. Toto nenásilné donucení tak dostane mnohé pacienty včas do rukou lékařů.

Poslední výzkumy však ukazují, že se stále větší procento zaměstnanců, ale i doktorů schyluje k praxi, která může ohrozit nejen zaměstnance v jejich práci, ale i další zúčastněné osoby. Zaměstnanec tak hazarduje se svým zdravím a ještě ohrožuje okolí. Je to dáno především tím, že si jsou pacienti ochotni zdárnou periodickou preventivní prohlídku zaplatit. Lékař pak vypíše zdravotní způsobilost a vše je dle formulářů správně. Riziko zdraví a zdravotních komplikací je však nedozírné.

Preventivní lékařská prohlídka je nejen placena pojišťovnami, ale zahrnuje i další poddruhy. Například se tak jedná o takový typ prohlídky, jako je preventivní gynekologická prohlídka. Její důležitost je samozřejmá. Mysleme na své zdraví a využijme tuto bezplatnou možnost, na kterou má každý nárok.

Datum poslední úpravy: 25. března 2013