Povinná dětská očkování

 

Povinná očkování u nás stále vyvolávají mnohé debaty, zda je nutné děti očkovat tolika vakcínami. U nás je totiž velmi propracovaný a důkladný očkovací systém, kdy jsou děti očkovány již první den po narození a následně v podstatě celé dětství chodí na přeočkování.

Vakcinace

Očkování proti nebezpečným a závažným nemocem začíná již v porodnici. V prvních dvou letech pak děti podstoupí většinu očkování. Ta jsou ve většině případů hrazena státem a není třeba jej nijak doplácet. Když už ano, jde o minimální částky.

V České republice máme zaveden termín očkovací kalendář. Stanovuje termíny, kdy by mělo být dítě proti jakým chorobám vlastně očkováno. Podmínkou správného očkování je i zdravý stav dítěte, které by nemělo být nemocné nebo zesláblé, musí se dodržovat odstup mezi jednotlivými dávkami a typy očkování a samotný lékař by měl přizpůsobit plán očkování podle jednotlivých kritérií a zdravotnímu stavu dítěte.

Co je očkování a očkovací průkaz?

Povinné očkování dětí, neboli vakcinace, je vlastně podávání antigenu s cílem navodit stav imunizace organismu. Zabrání se tak rozvoji řadě infekčních nemocí a zabrání se i propuknutí epidemie. Očkuje se i pří návštěvě cizích zemí, kde jsou jiné choroby. Očkovací vakcíny nemoc nikdy způsobit nemohou, protože obsahují mrtvé nebo oslabené mikroorganismy.

Každé dítě má pak od narození vlastní očkovací průkaz. Je to dokument, kam se evidují jednotlivá očkování, proti kterým již bylo dítě očkováno. Píše se tam druh vakcíny, její číslo a datum. Je důležitý pro zpětnou kontrolu, ale i pro evidenci očkování.

Povinné vakcíny

U nás je povinné očkování proti těmto nemocem: záškrt, tetanus, černý kašel, haemophilus influenzae, dětská obrna, hepatitida B, spalničky, příušnice, zarděnky a nedávno se zrušilo očkování proti tuberkulóze.

Rodiče jsou povinni nechat své děti očkovat, jinak se dopouštějí trestného činu. U nás nelze z vlastního rozhodnutí nechat děti neočkované, jak jsme již viděli v mnoha medializovaných kauzách, rodiče jsou za to potrestáni.

Datum poslední úpravy: 24. července 2013