Portfólio neboli pojistný kmen

 

Věděli jste, že pokud máte u pojišťovny několik uzavřených smluv, jedná se o tzv. portfolio a mělo by tak s ním být i zacházeno? Navíc pojišťovny nabízejí často i výhodnější ceny, jen je nutno se řádně informovat.

Pojistný kmen

Co je to vlastně to často používané portfolio? Je to definovaný pojem, který uvádí Zákon o pojišťovnictví. Mělo by se jednat o soubor uzavřených pojistných smluv. Tento soubor ale zákon nedefinuje v případě, jestli jsou pojistné smlouvy i stornovány. Zpravidla je pojišťovny do portfolia klienta již nezapočítávají, ale ze zákona je to možné.

K pojistnému kmeni ale patří i tzv. příslušenství. To jsou dle zákona práva a povinnosti vyplývající z jednotlivých uzavřených smluv, ale jsou to i finanční prostředky ve výši technických rezerv přiměřeně odpovídající kmeni. Samotný pojistný kmen pak lze převádět pouze na základě žádosti pojišťovny nebo po rozhodnutí dozorčího orgánu, což může být například Ministerstvo financí.

Musíte žádat pojišťovnu

Pokud tak chcete svůj kmen zčásti nebo celý převést, je nutno se s žádostí obrátit na pojišťovnu. Ta by se pak měla stát součástí správního řízení, kde je pak o převedení rozhodnuto.

V praxi ale pro vás vaše portfolio může mít jisté výhody, jen je často se na ně řádně informovat u pojišťoven. Pokud totiž máte více uzavřených smluv u jedné pojišťovny, zpravidla je pak nabízena cena nebo jistá zvýhodnění, že jste svou důvěru svěřili v jeden subjekt. Pojišťovny tuto slevu nebo výhody nenabízí samy, proto je nutno se osobně nebo telefonicky informovat.

Datum poslední úpravy: 20. listopadu 2013