Poplatky u lékaře

 

Regulační poplatky, neboli poplatky u lékaře, jsou jednorázové částky, které jsme nuceni uhradit při návštěvě lékaře nebo při výkonu či službě, kterou ministerstvo zdravotnictví nařídilo.

Součet poplatků, které musí pacient za některé úkony zaplatit, je pro dané skupiny pojištěnců limitován, tj. pro lidi od 18 do 65 let je to tzv. ochranný limit ve výši 5.000,- Kč a pro osoby mladší 18 let a starší 65 let se jejich limit pohybuje do 2.500,- Kč. Při překročení limitu je pak pojišťovna povinna klientovi přeplacenou částku vrátit.

Možná ani nevíte, že ne vždy je ale třeba platit a že ne vždy tolik, kolik je po nás vyžadováno. V prvé řadě nemáme povinnost platit za preventivní lékařskou prohlídku. Ta je ze zákona hrazena ze zdravotního pojištění a lékař tak nemá právo po nás vyžadovat jakýkoliv regulační poplatek.

Někteří pojištěnci pak mají jasné osvobození a možnost tyto služby zcela využít bez poplatku. Jedná se například o osoby v hmotné nouzi, děti z dětských domovů, děti v pěstounské péči, občané s nařízením soudu o ochranné péči nebo o osoby žijící v domovech pro zdravotně postižené.

Konkrétní příklady poplatků ve zdravotnictví:

Poplatek 30 Kč Poplatek 90 Kč Poplatek 100 Kč
u praktického lékaře po dovršení 18 let v případě ústavní pohotovostní služby v pracovních dnech v době od 17:00 do 7:00 hodin, dále v sobotu, v neděli a ve svátek (po celých 24 hodin) - nedojde-li k příjmu pojištěnce do ústavní péče za každý den ústavní péče
u praktického lékaře pro děti a dorost po dovršení 18 let věku do 19 let věku v případě lékařské služby první pomoci, včetně poskytované zubními lékaři za každý den komplexní lázeňské péče
u ženského lékaře po dovršení 18 let věku v případě lékařské služby první pomoci, včetně poskytované zubními lékaři za každý den ústavní péče v dětských ozdravovnách a odborných léčebnách
u zubního lékaře po dovršení 18 let věku
u lékaře poskytujícího jinou specializovanou ambulantní péči po dovršení 18 let věku, nejedná-li se o pohotovostní službu
u klinického psychologa
u klinického logopeda
za návštěvní službu praktickým lékařem po dovršení 18 let věku
za recept, na jehož základě došlo k výdeji prvního balení léčivých přípravků/potravin

Datum poslední úpravy: 25. března 2013