Pojistný zájem

 

Se změnou občanského zákoníku dochází i ke změně a úpravě některých pojmů. Konkrétně tak jde o pojistný zájem. Pojistný zájem je totiž nově impulsem a důvodem ke vzniku smluvního vztahu pojišťovny a jejího klienta. Pokud pojistný zájem opadá, je smlouva o pojištění neplatná.

Změna výkladu

Pojistný zájem je důvod, díky kterému by měl vzniknout smluvní vztah mezi pojišťovnou a klientem pojišťovny. Právě tento zájem je důležitý pro platné smluvní vztahy a pokud se i zpětně zjistí, že pojistný zájem v případě uzavření smlouvy ze strany klienta nebyl, může být smlouva neplatná.

V praxi to pak znamená, že klient podepisuje prohlášení, v případě vzniku smlouvy přes internet je pak tento zájem dokazován souhlasem s podmínkami a zaškrtnutím nějakého konkrétního políčka. Pojišťovny totiž v případě nedokázání pojistného zájmu v případě klienta by mohly i zpětně přijít o platné smlouvy.

Od roku 2014

Velká změna v tomto ohledu přišla v roce 2014. Nový občanský zákoník dává mnohem větší důraz na pojistný zájem klientů a je to z důvodu především jejich ochrany. Smlouvy totiž mohly být uzavřen pod nátlakem, aniž by klient smluvní vztah chtěl a tento pojistný zájem je pak pro obě strany jasným důkazem, že se klient rozhodl sám.

I přesto však může být po pojišťovny problematický. Může se totiž stát, že u starších smluv nebo smluv špatně ověřených tak lidé smlouvy vypovědí a ty se stávají neplatné. A klienti jsou nově v právu. Pojišťovny na pojem pojistný zájem hledají definice a rády by jej upravili, ale zatím se žádná změna nechystá.

Odkaz na Evropu

Pojistný zájem měl slovo ve vzniku smluv již v historii našeho státu minimálně jednou, ale ke změně došlo především s odkazem na vyspělé země Evropy. Důvodem jiné definice a větší váhy pojistného zájmu je pak ochrana klienta a jeho svobodné uvažování, které bylo někdy ze strany pojišťovacích agentů jasně utlačováno.

Datum poslední úpravy: 7. ledna 2014