Pojistné na zdravotní pojištění

 

V České republice je povinná úhrada za zdravotní pojištění. Samotné zdravotní pojištění je takové pojištění, které slouží na úhradu zdravotní péče. A to může být obecně veřejné nebo soukromé.

Povinnost

Evropská Unie i Česká republika má povinnost platit zdravotní pojištění pro zákonem stanové plátce. Za zaměstnance jsou to v ČR zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné si jej hradí sami a v případě konkrétních osob je plátcem stát.

Stát je plátce zdravotního pojištění v případě nezaopatřených dětí do 26 let, v případě poživatelů důchodu, dále jsou to osoby na mateřské či rodičovské dovolené, příjemci rodičovského příspěvku, uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce nebo osoby ve vazbě a výkonu trestu. Další výjimky lze pak snadno dohledat na webu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Nadstandard

K veřejnému povinnému zdravotnímu pojištění je možné si sjednat i komerční produkty, které nabízejí nadstandardní výhody a zdravotní péči. To lze v případě uzavření pojistné smlouvy s konkrétní pojišťovnou.

K čemu slouží a jeho výše?

Zdravotní pojištění slouží k úhradě nákladů za zdravotní péči. V České republice jsou plně hrazeny nezbytné lékařské úkony, zdravotnický materiál, ale i léky. Může se ale stát, že pacient na některé léky musí připlácet. Rozhodně však nelze ze zdravotního pojištění čerpat dávky, nemocenskou nebo příspěvky na léky a podobné.

Samotná výše zdravotního pojištění se snadno vypočítá. Je to 13,5% z vyměřovacího základu. Pro zaměstnance je tímto základem hrubá mzda, z ní si strhává zaměstnavatel 4,5% a dalších 9% připlácí jako vedlejší náklad práce k hrubé mzdě. Výše minimálního pojistného pro rok 2014 je 1752 Kč pro osoby OSVČ, tedy osoby samostatně výdělečně činné a 1148 Kč je to pak pro OBZP, tedy osoby bez zdanitelných příjmů.

Nehrazení veřejného zdravotního pojištění je trestné a často se pak vymáhá spolu se sankcemi soudní cestou. I zde tedy platí, že neznalost neomlouvá.

Datum poslední úpravy: 7. ledna 2014