Pojištění pracovní neschopnosti

 

Ztráta zaměstnání je nejhorší variantou, která nás může v současné době postihnout z hlediska ekonomického. Obavy ze ztráty zaměstnání jsou na místě a to hned z několika důvodů. Problémem může být jak samotný krach zaměstnavatele, ale hlavně především možnost neschopnosti z naší strany - úraz, nemoc nebo rodinné problémy. A jak tento stav řešit? Nemocenská rozhodně všechny náklady nepokryje a bez peněz v současné době být rozhodně nelze. Určitým řešením může být pojištění pracovní neschopnosti.

Velký výběr...

Pojišťovny v současné době nabízejí velkou řadu zajímavých produktů. Je třeba i říct to, že jejich velká konkurence nabízí pro konečné tuzemské zákazníky často velmi zajímavé ceny a výhodné podmínky. Mezi těmi novějšími produkty, které jsou však stále častěji aktuální a potřebné, se řadí pojištění při pracovní neschopnosti. Jeho získání je ovlivněno několika faktory a podmínkami, ale pokud nám bude uznáno a my si jej pořídíme, může nám tento produkt „krýt záda" v případě jakýchkoliv nečekaných problémů.

Pracovní neschopnost je takový stav, kdy zaměstnanec nemůže vykonávat svou obvyklou pracovní činnost a nemůže mu být přidělena nebo nabídnuta jiná adekvátní náhradní pracovní činnost či mu to jeho zdravotní stav neumožňuje. Pracovní neschopnost je z hlediska zdravotních komplikací, nečekaných chorob nebo úrazů nejčastější komplikací ve vztahu zaměstnavatele a zaměstnance. Jelikož současná nemocenská nenabízí dobré finanční částky, je nutno si právě toto riziko krýt například pojištěním. Někdy jej má pro své zaměstnance již připravený i samotný zaměstnavatel, ale ne vždy tomu tak je.

Velké pojišťovny, jako je například KB Pojišťovna nebo Generalli poskytují pojištění proti pracovní neschopnosti. Jedná se o produkt, který dle určené pravidelné platby vyměřuje adekvátní finanční částku na jeden den, určenou pro hospodaření klienta právě v případě pracovní neschopnosti. Může tak pokrývat zdravotní výlohy, ale i výdaje za nutné cestování, potraviny nebo jiné služby. Často je vyměřena její maximální výše a je i určena maximální doba, po kterou lze částku pobírat. Tyto peníze mohou být určitou náhradou za nedostatečnou nemocenskou a mohou poskytnout výraznou finanční pomoc jak například zraněnému pracovníkovi s pracovní neschopností, tak i jeho rodině.

Datum poslední úpravy: 25. března 2013