Nárok a výplata ošetřovného

 

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec kromě běžného ošetřování dítěte nebo člena rodiny při nemoci i tehdy, pečuje-li o zdravé dítě mladší 10 let, protože škola či jiné zařízení zůstalo uzavřené kvůli nečekané události (epidemie, havárie atd.), případně osoba jindy pečující o dítě onemocněla. Pokud ovšem tato osoba pobírá na dítě peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek, zaměstnanec nárok na ošetřovné ztrácí. Může ho získat jedině v případě, že by tato osoba onemocněla, utrpěla úraz nebo měla nařízenu karanténu. Jednoduše řečeno: Onemocní-li například matka pobírající peněžitou pomoc v mateřství a je hospitalizována v nemocnici, získává otec dítěte, zaměstnanec, nárok na ošetřovné po dobu, kdy bude jeho manželka v nemocnici a on bude o dítě pečovat.

Výpočet a výplata dávky

Ošetřovné se počítá od prvního dne, kdy ošetřování začne a trvá maximálně 9 kalendářních dnů. Pokud ošetřovné pobírá osamělý zaměstnanec (například matka samoživitelka), jenž má ve své péči školou povinné dítě mladší 16 let, trvá ošetřovné maximálně 16 dní.

Výše vyplácení ošetřovného se vypočítává jako 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Přitom denní vyměřovací základ a jeho redukce se počítá stejně jako základ pro nemocenské pojištění.

Při ošetřování dítěte nebo jiného člena rodiny vystaví ošetřující lékař osoby, která onemocněla, žadateli o ošetřovné, doklad „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péči)". Aby žadateli byla dávka vyplacena, dostává od ošetřujícího lékaře dítěte nebo rodinného příslušníka doklad o trvání potřeby ošetřování nebo o ukončení potřeby ošetřování, který předává svému zaměstnavateli.

Datum poslední úpravy: 4. listopadu 2013