Neplacení zdravotního pojištění

 

Placení zdravotního pojištění je povinné ze zákona a lze jej platit hned dvěma způsoby. V prvním případě to je, když jsme osoba samostatně výdělečně činná a odvádíme jej sami, druhá varianta je, že za nás pojištění platí zaměstnavatel, u kterého pracujeme. V případě neplacení nebo opomenutí zaplatit, hrozí vysoké sankce a pojištění je následně vymáháno.

Penále

Zdravotní pojištění si neplatí více než 10% osob samostatně výdělečně činných. Samozřejmě, že jim okamžitě nabíhá penále. Jak zástupci pojišťoven uvádějí, je to číslo poměrně vysoké. Jak se ale takové penále počítá?
Penále nabíhá okamžitě v den po posledním dni, do kterého měla být částka pojistného zaplacena. Stanoveno je na jednu desetinu procenta z dlužné částky za každý den prodlení. Dlužné peníze se tak velmi rychle načítají.

Zdravotní pojišťovny nejsou povinny okamžitě klienta informovat, ten si vše musí hlídat sám. Většinou pak jednou za rok posílají klientům vyúčtování, kde jsou i sankce za neplacení pojištění a dluh.

Následné vymáhání

Sankce jsou pro klienty sice poměrně vysoké, ale stále to nic nemění na tom, že peníze neposílají. Dluh na zdravotním pojištění je pak následně vymáhán. Nejdříve je klient upozorněn, aby dlužnou částku uhradil. Rozbíhá se klasické správní řízení. Klient buď peníze uhradí, nebo se odvolá. Záleží jen na pojišťovně, zda mu vyhoví.

Pokud ani tento proces nemá výsledek, jednoduše vše skončí u soudu. Dlužníci zdravotního pojištění pak musí absolvovat další procesy. Samozřejmě, že existuje i promlčení dlužného pojistného. To se promlčuje za pět let ode dne platnosti pohledávky, pokud nebyl proveden úkon ke zjištění výše pojistného nebo případně jeho vyměření.

Výsledky

Je třeba ovšem upozornit na to, že většinou pojišťovna peníze od klientů získá. Dlouhodobí neplatiči jsou pak registrováni a celé se může protáhnout i na zabavení majetku a na problémy dlouhé několik let.

Datum poslední úpravy: 26. června 2013