Neplacené volno a zdravotní pojištění

 

Nemoc nebo jakýkoliv rodinný problém, to je obava každého zaměstnance. Jelikož dovolenou nemusí zaměstnavatel povolit nebo ji již zaměstnanec ani nemusí mít, připadá tak v úvahu neplacené volno. Neplacené volno však v současné době nahrává mnoho nejasných otázek a odpovědí. Dostanu nějaké peníze? Lze se na to pojistit? Jak je to se zdravotním pojištěním?

Úhrada sociálního a zdravotního pojištění

Neplacené volno je tou nejhorší variantou pro všechny zaměstnance. Nejen, že tak přicházejí o své peníze, ale je nutno i nějak vyřešit zdravotní pojištění. Podmínky se často mění. Podíváme-li se na to, jak to obecně probíhá a mělo by probíhat, jsou jasně daná konkrétní pravidla. Ta by měla být ze zákona uplatněna a dodržována. Samozřejmě je nutné brát zřetel na konkrétní podmínky a jednotlivou chuť řešit problémy a přístup samotného zaměstnavatele.

Obecně tak platí, že na sociálním a zdravotním pojištění se podílí jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel. Z 1/3 se podílí na platbě zaměstnance a ze 2/3 zaměstnavatel. Většinou se tyto podmínky nijak neliší a platí tento obecný fakt. Jelikož pojišťovny nabízejí tzv. pojištění neplaceného volna, zde se může následná platba a úhrada povinných poplatků samozřejmě lišit.

Jak se počítá výměra?

Bavíme-li se, jak neplacené volno a zdravotní pojištění vypadá v praxi, je nutno se řídit zákonně daným výměrem. Neplacené volno a sociální pojištění samozřejmě spadá do celkového výpočtu. Zákon udává výpočet vcelku jednoduchý. Je nutno vypočítat procentuelní částku z celkového příjmu a plus k tomu všemu ještě procentuelní částku z minimální mzdy. Jak to vypadá v praxi?

Sociální a zdravotní pojištění se vypočítává procentuelní částkou ve výši 13,5%. Tuto hodnotu násobíme minimální mzdou. Výsledná částka však není konečný výsledek. K minimální mzdě je nutné přičíst i procentuelní výpočet z Vaší konkrétní mzdy. Tedy 13,5% z Vaší měsíční mzdy se sečte s výsledkem z výpočtu minimální mzdy. Tento výsledek nám tak ukazuje částku, kterou bychom platili za celý měsíc neplaceného volna. Je nutno toto procentuelně upravit dle reálných dní, které nám zaměstnavatel poskytl.

Je třeba však myslet na to, že tyto podmínky se často mění a mohou se změnit s úpravou zákona. Navíc pokud budete pracovat v jiném, než klasickém hlavním pracovním poměru, řeší se tato problematika opět jinak. Konkrétní informace lze zjisti například zavoláním na infolinku ministerstva sociálních věcí.

 

Datum poslední úpravy: 25. března 2013