Nemocenské pojištění

 

Nemocenské pojištění je učeno pro výdělečně činné osoby a při ztrátě příjmu nebo v případě tzv. krátkých sociálních událostí (dočasně nemohou pracovat z důvodu úrazu, ošetřují člena rodiny, těhotenství, mateřství,...) zabezpečuje peněžitými dávkami konkrétního člověka.

Informace

Nemocenskou upravuje zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění ve znění pozdějších předpisů, který je účinný již od roku 2009. Jde vlastně o komplexní a souhrnnou úpravu nemocenského pojištění, kde jsou definována konkrétní pravidla. Jasně určuje posuzování zdravotního stavu, stanovuje výši poskytovaných dávek nebo i upravuje pravidla pro osoby samostatně výdělečně činné. Jiná pravidla platí pro klasické zaměstnance a jiná je nemocenské pojištění pro osvč.

Pojistné na nemocenské upravuje zákon č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Aktuální verze zákonů lze vždy najít na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Účast a minimální výše

Samotného nemocenského pojištění jsou povinně účastni úplně všichni zaměstnanci, kdežto u OSVČ je nemocenské pojištění dobrovolné. Povinná účast je definována třemi podmínkami, které pokud splňuje, může si nemocenské pojištění hradit.

Je to výkon práce na území České republiky v zaměstnání vykonávaném v pracovněprávním nebo pracovním vztahu, který může účast na nemocenském pojištění založit, dále rozsah zaměstnání, který je určen minimálním počtem dnů (alespoň 15 kalendářních dnů) a minimální výše sjednaného příjmu, což je od roku 2012 částka 2500 Kč.

Peněžité dávky

Jak již bylo řečeno, osoby samostatně výdělečně činné mají nemocenské pojištění zcela dobrovolné a tidíž i výpočet nemocenské může být jiný. Konkrétní aktuální údaje je třeba hledat na již zmiňovaném webu Ministerstva práce a sociálních věcí. To i upravuje jednotlivé dávky.

Z nemocenského pojištění se totiž poskytují 4 druhy peněžitých dávek. Je to nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Všechny jsou vypláceny okresní správou sociálního zabezpečení a hradí se ze státního rozpočtu.

Datum poslední úpravy: 25. července 2013