Dynamizace pojištění

 

Mám-li uzavřené životní pojištění, mohu přistoupit na jeho dynamizaci, tedy zvyšování pojistného a také pojistné částky v závislosti na tom, jak se vyvíjí inflace. Co to pro mne znamená?

Zvýšení závisí na inflaci

Pojišťovny mají ve zvyku ke dni výročí uzavření pojištění, tedy po roce, dvou a dalších letech od podpisu smlouvy o pojištění posílat svým klientům návrh na takzvanou indexizaci, nebo-li dynamizaci pojištění. Jde o navýšení pojištění a pojistné částky o částku inflace.

Ke zvyšování pojistného a pojistné částky přitom dochází bez předchozího zkoumání zdravotního stravu dotyčné pojištěné osoby pro životní pojištění. Jde pouze o zvýšení částky závislé na tom, že v minulém období rostl určitý cenový index, obvykle jde o index spotřebitelských cen. Zvýšení tedy přímo závisí na momentálním vývoji inflace na trhu.

Na nové podmínky nemusíme přistoupit

Na dynamizací ovšem nemusíme přistoupit. Pokud ovšem s dynamizací či indexací, kterou nám pojišťovna zaslala, nesouhlasíme, měli bychom to pojišťovně oznámit a to buď mailem nebo pomocí webového kanálu či telefonicky. Pokud tak neučiníme, může se stát, že pojišťovna bude mít za to, že s navýšením souhlasíme a po určité době po nás bude vyžadovat doplacení nedoplatku, to v případě platíme-li pojistku trvalým příkazem nastaveným na určitou částku. Nikdo nás ale k souhlasu s navýšením nemůže nutit.

 

Datum poslední úpravy: 21. října 2013