Cestovní pojištění v těhotenství

 

Přestože mnoho pojišťovnen doslova lákají těhotné ženy na výhodné pojištění, často to tak skvělé není. Většina pojišťoven má totiž stanovená pravidla, do kterého týdne těhotenství proplatí léčebné výlohy a kdy vlastně ještě finanční pomoc poskytne. Obvykle je to jen do 22. týdne. Jak na to a čeho se vyvarovat?

Léčebné výlohy

Jednou z hlavních a důležitých součástí cestovního pojištění pro těhotné jsou léčebné výlohy. Je to komplex péče v zahraničí, kterou pojišťovna klientce vyplatí. Obvykle je tam zahrnuto lékařské ošetření, léky předepsané lékařem, dále přeprava z místa pobytu do nemocnice a zpět nebo i převoz osoby do ČR v případě nutnosti.

Cestování v těhotenství má svá rizika a na ta bohužel často myslí i pojišťovna. Proto si prostudujte takzvané výluky z pojištění. Jsou to důvody nebo případy, kdy pojišťovna nevyplatí ani korunu. Může to být řízení vozidel bez příslušného dokladu, ale i léčení nemocnění, které se objevilo před odjezdem do zahraničí nebo chronická onemocnění.

Potrat a umělé přerušení

Samostatnou kapitolou je umělé přerušení nebo potrat. Toto vždy řeší pojistné dle svých konkrétních podmínek a je nutné se na to vše včasně informovat. Právě z důvodu akutních komplikací na cestě se cestovní pojištění pro těhotné uzavírá nejčastěji. Nesmí však dojít k problému před odcestováním do zahraničí. Navíc jsou konkrétní částky a lhůty, do kdy pojišťovna může finanční částku vyplatit, jiné.

Mnohdy se klientky dotazují, zda je nutno dokazovat svůj zdravotní stav pojišťovně. Není to třeba. Cestování v těhotenství sice není obecně moc doporučováno, ale i přes to svůj stav dokazovat nemusíte. Výjimkou je pracovní neschopnost z důvodu rizikového těhotenství a nebo jiné zdravotní komplikace.

Datum poslední úpravy: 25. června 2013