Česká kancelář pojistitelů

 

Česká kancelář pojistitelů, zkráceně ČKP, pomáhá veřejnosti řešit otázky související s pojištěním odpovědnosti vznikající provozem vozidla. Zřízení České kanceláře pojistitelů proběhlo podle zákona č. 168/1999 o pojištění z provozu vozidla. Jde o profesní organizaci pojistitelů, jež na území České republiky poskytují svým klientům zákonné pojištění vozidel. Toto pojištění, známé jako povinné ručení, zajišťuje krytí odpovědnosti za škody vytvořené provozem vozidla klienta, tedy v případě dopravních nehod.

Člen kanceláře

Povinnost být členem České kanceláře pojistitelů vzniká pojistitelům v okamžiku, kdy jim pravomocné rozhodnutí České národní banky povolí uzavírat na našem území pojištění odpovědnosti. Povolení může získat buď pojistitel sídlící na území České republiky, nebo pojistitel z třetího státu, který sídlí mimo EU a státy Evropského hospodářského prostoru (EHP, existuje od 1. ledna 1994 na základě dohody Evropského sdružení volného obchodu a Evropské unie), ale má na našem území pobočku. Pojistitel se sídlem v jiném státě EU či EHP se stává členem ČKP v den, kdy na našem území zahájí svoji činnost.

Jaký servis kancelář poskytuje?

Především provozuje informační středisko pro poškozené. Do tohoto střediska lze vstoupit přímo na adrese www.ckp.cz. K dispozici je zde nástroj, který poškozeným umožní dotázat se na pojištění vozidla podle registrační značky, tedy SPZ (státní poznávací značky), a také data dopravní nehody. Jednoduše si zde můžete ověřit, zda vozidlo, které vám v určený den způsobilo dopravní nehodu, je pojištěno a kde. Zadáte pouze SPZ a datum a systém vám vyhledá požadované informace. Informační středisko zahájilo svoji práci 1. května 2004, takže je možné zde získat jenom informace související s dopravními nehodami od tohoto data dále.

 

Datum poslední úpravy: 14. října 2013