Česká asociace pojišťoven

 

Česká asociace pojišťoven zahájila svou činnost již v roce 1994. Bylo to přesně 1. ledna. Je to zájmové sdružení komerčních pojišťoven, které se v roce 1998 stalo řádným členem Insurance Europe. Samotný podíl českých pojišťovacích společností ve sdružení je celých 98% všech tuzemských pojišťoven.

Samotné poslání této asociace je pak koordinace, zastupování, hájení a prosazování společných zájmů pojišťoven ve vztahu k orgánům státní správy a dalším osobám i ve vztahu k zahraničí. Takto zní samotná definice funkce tohoto orgánu. Jak se již často ukázalo, její opodstatnění je v Česku důležité.

Co je hlavnímu úkoly?

Pokud si jdu sjednat pojištění, měl bych mít stejné nebo obdobné podmínky, jako u konkurence. Neměl bych být nijak omezován ani donucován. Právě i nad tím dohlíží asociace. Zdravotní pojišťovny pak musí plnit jisté závazky.

Mezi hlavní úkoly pak patří jistě zpracovávání připomínek k právním předpisům týkajících se pojišťovnictví, pojištění nebo jiných zájmů pojišťoven a prosazovat nezbytné úpravy české i evropské legislativy. Asociace ale vytváří i nástroje zábrany škod k pojistným podvodům, sjednocuje pravidla a postupy členů v oblasti techniky, informatiky i statistiky. Vytváří informační nástroje pro veřejnost, informuje o vývoji pojistného trhu, srozumitelně a objektivně, mimo to i o pojistných produktech a novinkách.

Další úkoly

ČAP ale také přispívá k odborné informovanosti členů a zabezpečuje jejich vzdělávání, vytváří pravidla etického chování v pojišťovnictví a působí při odstraňování rozporů mezi členy asociace a dbá na dodržování zásad.

Asociace pojišťoven je ale i prostředník mezi pojišťovnami a státem. Snaží se vyjednávat podmínky pro vzájemnou symbiózu. Působí ale i pro fyzické osoby, které mohou jistě využít jejích služeb.

Datum poslední úpravy: 25. září 2013