Bonifikace pojištění

 

Klient svým chováním ovlivňuje míru rizika

Jednoduše řečeno jde o zapojení klienta pojišťovny, tedy pojištěnce, do průběhu a výše škod a řízení s tím spojených. Bonifikace pojištění je nástrojem upravujícím podmínky pojištění v závislosti na míře rizika. Přináší klientům finanční zvýhodnění a slevy, je-li u nich pojistné riziko malé.

Například u povinného ručení, tedy pojištění odpovědnosti za škody způsobené při provozu vozidla zohledňuje pojišťovna průběh předcházejících škodních událostí. Pokud pojištěnec nezpůsobil v době trvání pojištění od jeho počátku až do určitého dne nebo v daném období žádné škody, získává slevu na pojistném pro další období. Pro pojišťovnu se totiž jeví jako méně rizikový klient, než ten, který škodu způsobil.

Finanční motivace pro řidiče

Pro řidiče uzavírající povinné ručení tedy platí, že čím méně nehod a následných škod způsobí, tím výhodnější pro ně bude pojištění jejich vozidla. Bonifikace pojištění se tak pro řidiče stává motivací jezdit opatrněji, protože se to finančně vyplatí. Řidiči s minimální nehodovostí potom mají mnohem levnější povinné ručení, než ti, kteří často bourají.

Datum poslední úpravy: 4. listopadu 2013