Zdravotní pojištění Garance Plus a Max od Pojišťovny VZP

   

Pojišťovna VZP nabízí speciální programy smluvního zdravotního pojištění a připojištění.

Zdravotní pojištění Garance Plus

Nabízí klientům úhradu denní dávky při hospitalizaci z důvodů nemoci, úrazu, těhotenství či porodu. Dále nabízí možnost připojištění pobytu v nemocnici z důvodu závažného onemocnění. Denně tak bude hospitalizovanému klientovi vyplácena částka dle typu sjednaného pojištění, a to konkrétně od 60 do 500 Kč. Současně je pojištěncům k dispozici nonstop 24 hodinová lékařská poradenská linka (telefon 242 480 806), jenž je platná na území celé České republiky.

Lze si vybrat z několika druhů zdravotního pojištění Garance Plus. Pro jednotlivce je určeno individuální pojištění, skupinové pojištění lze objednat již od dvou osob. V případě skupinového pojištění lze uplatnit slevu, jenž závisí na počtu pojištěných. Další možností je takzvané rodinné pojištění, které je k dispozici rodinám o maximálně čtyř členech (minimálně jedna osoba musí být rodič a stejně tak minimálně jedna osoba musí být dítě, přičemž dítětem se rozumí osoba do 17 let věku).

Zdravotní pojištění Garance Max

Je tvořeno kombinací více typů pojištění, které pokrývají maximum možných rizik a umožňují efektivní úhradu výpadku příjmů pojištěného. Povinná pojištění jsou pro případ hospitalizace a trvalých následků úrazu. Volitelná pojištění jsou proti smrti úrazem, denní odškodné za dobu léčení úrazu a denní odškodné při pracovní neschopnosti z důvodu nemoci.

Zdravotní pojištění Patron

Jedná se o nové pojištění, které nabízí finanční ochranu pro případ náhlého onemocnění či úrazu. Získáte až 500 Kč za každý den hospitalizace v nemocnici a současně až 500 Kč za každý den pracovní neschopnosti po dobu až 1 roku na jednu pojistnou událost. Finanční náhradu obdržíte i v případě hospitalizace mimo Česko, a to na území celého schengenského prostoru. Sjednání pojištění se opět provádí bez podrobného lékařského vyšetření jen na základě jednoduchého dotazníku. Pojištěným může být občan České republiky i cizinec, který ani nemusí být jinak pojištěn u VZP. Vstupní věk pro pojištění pracovní neschopnosti je 18 až 55 let. V případě sjednání získáváte aktuálně slevu 50% na cestovní pojištění pro opakované pobyty.

Zdravotní pojištění cizinců

Rozděluje se na základní (určené na krátkodobé pobyty cizinců v Česku) a komplexní (dlouhodobé pobyty). Klient si může zvolit pojištění standard či nadstandard, pojištění pro sportovní soutěže a nebezpečné sporty.

Informace aktuální k 4.7.2012

bannerObsahBottom) ? '' : ('')?> mamZajemUrl) && !empty($this->porovnani)) { echo 'porovnani['zadost'] == 2 ? ' target="_blank"' : '') . '>Porovnat ' . mb_strtolower($this->clanek['nazev'], 'UTF-8') . ' online
'; } ?>
Přečtěte si také