Životní pojištění od Pojišťovny České spořitelny

   

Pojišťovna České spořitelny se specializuje na životní pojištění. Jejím nejznámějším produktem je komplexní Flexi životní pojištění.

Flexi životní pojištění

Flexi životní pojištění Pojišťovny České spořitelny nabízí komplexní životní pojištění rizik s možností je volně kombinovat, aby výsledný produkt klientovi co nejlépe vyhovoval. Jinak se v podstatě jedná o rodinné pojištění, protože na jednu smlouvu můžete pojistit až dvě osoby a pět dětí. Navíc lze pojištění flexibilně měnit podle aktuální situace a požadavků klienta. Na toto životní pojištění lze napojit spořící účet, díky němuž mají klienti všechny finance takzvaně pod jednou střechou.

Produkt též nabízí garantovaný růst kapitálové hodnoty ve výši minimálně 1,9 % ročně a zdarma pojištění rizikových rekreačních sportů na 30 dní za rok. Zároveň je součástí pojistného produktu také možnost připisování bonusů za věrnost nebo za bezeškodní průběh.

Produkt Flexi životní pojištění je vlajkovou lodí Pojišťovny České spořitelny a získal již několik ocenění.

Flexibilní životní pojištění Junior

Jde o dětské pojištění, které nabízí komplexní pojištění vašeho dítěte pro případ neočekávaných událostí, ale zároveň slouží jako výhodné spoření. Pojistku si nastavíte dle vašich potřeb a vašeho dítěte ve prospěch krytí rizik či ve prospěch spoření. Pojišťovna momentálně garantuje zhodnocení kapitálové hodnoty ve výši min. 1,8 % p. a.

Můžete získat široké pojistné krytí. Povinná jsou pojištění pro případ trvalých následků úrazů dítěte a zproštění od placení pojistného v případě úmrtí dospělého pojištěného. Nepovinná už jsou pojištění pro případ diagnózy velmi vážného onemocnění dítěte, denního odškodného při léčení úrazu dítěte, hospitalizace dítěte (delší hospitalizace než 24 hodin je pojistnmé plnění 1000 korun), pro případ úmrtí dospělého pojištěného z jakýchkoliv příčin nebo invalidity dospělého pojištěného.

Kapitálové životní pojištění Kapitál

Předností produktu je nadstandardní garantované zhodnocení vložených prostředků ve výši min. 1,10 % p. a. ročně a zároveň pojistná ochrana pro případ smrti a dožití. Doba pojištění je 5 let. Pojištěni budete i bez zdravotního prohlídky. Máte možnost odpočtu příspěvku na pojištění od základu daně.

Úvěrové životní pojištění Hypotéka

Obsahem je pojištění proti neschopnosti splácet dlouhodobý úvěr v případě smrti z jakýchkoliv příčin, velmi vážných onemocnění (například infarkt, rakovina, Alzheimerova choroba, meningitida, encefalitida), invalidity z důvodu úrazu nebo nemoci. Pojištěni budete i bez zdravotní prohlídky pouze na základě dotazů na zdravotní stav. Doplňkově je nabízeno pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu úrazu nebo nemoci. Výhodami jsou nízké pojistné díky zohlednění klesající výše nesplaceného úvěru, a to, že v případě úmrtí nebude závazek splacení úvěru převeden na rodinu.

Lze sjednat i pojištění k úvěrům České spořitelny a pojištění pro účastníky penzijního připojištění, jehož výhodou je o 60% nižší cena oproti běžným tržním cenám.

Informace aktuální k 15.1.2014

bannerObsahBottom) ? '' : ('')?> mamZajemUrl) && !empty($this->porovnani)) { echo 'porovnani['zadost'] == 2 ? ' target="_blank"' : '') . '>Porovnat ' . mb_strtolower($this->clanek['nazev'], 'UTF-8') . ' online
'; } ?> Kam dál?