Životní pojištění od MetLife pojišťovny

   

Životní pojištění je hlavním produktem MetLife pojišťovny v České republice. Má v nabídce univerzální, investiční i úrazové pojištění.

Easy life

Jde o flexibilní pojištění, ve kterém část zaplaceného pojistného kryje rizika a část je převedena na programy investování do investičních fondů dle vašeho výběru. Postupným zhodnocováním vytváří Aviva Easy Life kapitálovou hodnotu pojištění, která může být případně použita jako finanční rezerva. Vstupní věk na začátku pojištění je pro dospělé od 16 do 65 let a pro děti od 0 do 15 let. Minimální pojistná doba je 10 let a maximálně do věku 75 let.

Multilife 3

Pojištění pro celou rodinu, kdy na jednu smlouvu může být jeden pojištěný a pět dalších připojištěných. Jsou dvě varianty tohoto životního pojištění. S důrazem na investiční strategii (od konzervativní až po tržní) a s důrazem na strategii životního cyklu (konzervativní, dynamická, vyvážená). V případě volných finančních prostředků v rodině můžete peníze do pojistné smlouvy MultiLife vložit formou mimořádného pojistného a jednoduše pro tyto prostředky zvolit některý z investičních programů. Vstupní věk pro děti je 0 až 14 let, pro rodiče 15 až 75 let.

Futurum

Pojištění určené pro zlepšení vaší úrovně v pozdějším věku nebo na vzdělání vašich dětí. V případě varianty výplaty pojištění pro případ dožití bude pojistné vyplaceno v aktuální nastřádané výši. Ve variantě výplaty pro případ smrti bude buď vyplacena pojistná částka pro případ smrti nebo aktuálně nastřádaná částka. Možnosti investice jsou do roku 2030 v programu Futurum 2030 nebo do roku 2040 v programu Futurum 2040. Program aktivně řízené portfolio se uchovávají finanční prostředky v bezpečí a snižuje se tím riziko poklesu jejich hodnoty.

Invest

Produkt je spojením pojistné ochrany pro případ smrti a investice. Výplata pojištění opět nastává v případě dožití nebo smrti. Díky daňové úlevě od státu můžete mít navíc úrazové pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním. Pojistné krytí je v tomto případě až 4 mil Kč.

Premium

Jde o balíček rizikového pojištění zaměřený na krytí rizika smrti, smrti následkem úrazu, rizika vzniku závažných onemocnění (rakovina, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, ischemická choroba srdeční, selhání ledvin, transplantace životně důležitých orgánů a slepota) a trvalé úplné invalidity. Při dožití se konce pojistné doby - bude vráceno 25 % zaplaceného pojistného včetně administrativního poplatku. Vstupní věk je minimálně 18 let a maximálně 55 let.

Term

Jde o rizikové životní pojištění, které kryje riziko smrti. Je vhodné pro klienty, kteří si uvědomují možné riziko smrti a chtějí, aby si jejich rodina udržela životní úroveň v případě nečekané události. Vstupní věk je minimálně 15 let a maximálně 65 let. Pojistná doba se pohybuje od 5 do 30 let.

Dalšími variantami životního pojištění jsou u MetLife pojišťovny a.s. ještě například programy Pohoda, Grde či Vision.

Pojištění pro děti

Máte na výběr z variant Kamarád (riziková či investiční varianta) a Invest junior (investiční s různými strategiemi).

Informace aktuální k 21.1.2014

bannerObsahBottom) ? '' : ('')?> mamZajemUrl) && !empty($this->porovnani)) { echo 'porovnani['zadost'] == 2 ? ' target="_blank"' : '') . '>Porovnat ' . mb_strtolower($this->clanek['nazev'], 'UTF-8') . ' online
'; } ?> Kam dál?