Pojištění majetku od Kooperativy

   

Kooperativa nabízí pojištění domácnosti a rodinného domu, speciálním řešním pro obě možnosti je produkt Optimum.

Pojištění domácnosti

Nabízí varianty pojištění podle pojištěných nebezpečí ve verzích Prima a Komfort. První zahrnuje pojištění před živelnými pohromami, odcizením a vandalismem. Druhý typ Komfort rozšiřuje pojištění proti přepětí v elektrorozvodné nebo telekomunikační síti, úniku vody z akvária a poškození nebo zničení osazených skel jakoukoli nahodilou událostí. Aktuálně můžete získat slevu až 20 % podle zabezpečení vašeho bytu, 20% za sjednání smlouvy online a slevu dalších 5 % získáte při roční platbě pojistného.

Pojištění rodinného domu

Je nabízeno rovněž ve verzích Prima a Komfort. Prima obsahuje pojištění proti živelným pohromám a elektromotorům nebo přepětí a zkratům. Komfort obsahuje navíc pojištění proti odcizení, vandalismu a poškození nebo zničení věci aerodynamickým třeskem při přeletu letadel. Aktuálně je nabízena sleva 25 % pro rodinné domy ve výstavbě u smlouvy, která nezaniká kolaudací budovy.

Hodně podobné jsou nabídky pojištění bytového domu a rekreačních objektů, které se logicky liší jen předmětem pojištění. Momentálně Kooperativa nabízí slevu 5 % při ročním placení pojistného.

Pojištění rodinného domu a domácnosti Optimum

Sjednocuje pojištění rodinného domu a domácnosti. Výhodou je kompletní pojistná ochrana již v základní variantě pojištění a pojištění na novou cenu, což znamená náhradu škod v aktuálních nových cenách. Máte i možnost indexace - aktualizace pojistné částky v závislosti na vývoji stavebního cenového indexu.

Máte i široké možnosti připojištění, jako je pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě, pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby pojištěné nemovitosti, připojištění skel, pojištění elektromotorů domácích spotřebičů, ručního nářadí či strojů, pojištění garáže a věcí v ní uložených a pojištění právní ochrany, kdy pojišťovna uhradí náklady spojené s uplatněním nároku vůči jinému subjektu.

Informace aktuální k 2.7.2012

bannerObsahBottom) ? '' : ('')?> mamZajemUrl) && !empty($this->porovnani)) { echo 'porovnani['zadost'] == 2 ? ' target="_blank"' : '') . '>Porovnat ' . mb_strtolower($this->clanek['nazev'], 'UTF-8') . ' online
'; } ?>