Životní pojištění HVP

   

Hasičská vzájemná pojišťovna nabízí mnoho variant životního pojištění, od investičních až po úrazové a důchodové.

Kapitálové životní pojištění

Jde o pojištění pro případ smrti, s jeho pomocí ale lze střádat finanční prostředky na budoucí potřeby nebo na zabezpečení rodiny v případě předčasné smrti. Pojistná částka včetně podílů na výnosech se vyplácí ihned po smrti pojištěného oprávněné osobě, nejpozději dožije-li se pojištěný data konce pojištění pojištěnému.

Věnové a stipendijní pojištění

Jde o pojištění pro případ smrti nebo dožití s pevnou dobou výplaty, tedy klasický spořící pojistný produkt kombinovaný s pojištěním rizik, kterým můžete zabezpečit budoucí studium dětí či věno. Pojistná částka je splatná při dožití konce pojistné doby. Při dožití je pojistná částka vyplacená pojištěnému.

Životní pojištění se spořením

Toto pojištění nepokrývá riziko smrti ani riziko invalidity. Z tohoto důvodu není zkoumán zdravotní stav pojištěného - pojištění může být uzavřeno např. i s invalidním důchodcem.

Rizikové životní pojištění

Umožňuje přizpůsobení výše pojistné částky, délky pojistné doby, výše a způsobu placení pojistného potřebám a finančním možnostem klienta, což jej odlišuje od základního životního pojištění.

Úvěrové životní pojištění

Produkt je ideální pojistnou ochranou při splácení dluhu. Pojistná částka klesá zároveň s klesající výší zůstatku dluhu, což znamená, že pojistné plnění je pravidelně snižováno díky postupnému umořování dlužné částky.

Kapitálové a důchodové pojištění Spektra

Jde o spořivé životní pojištění a pojištění pro případ smrti s kombinací dalších připojištění. Součástí je úrazové připojištění pro případ trvalých následků nebo smrti úrazem, které se nemusí sjednávat zvlášť. Existuje v základní variantě a variantě Spektra plus, které rozšiřuje úrazové připojištění i na vaše děti.

Informace aktuální k 4.7.2012

bannerObsahBottom) ? '' : ('')?> mamZajemUrl) && !empty($this->porovnani)) { echo 'porovnani['zadost'] == 2 ? ' target="_blank"' : '') . '>Porovnat ' . mb_strtolower($this->clanek['nazev'], 'UTF-8') . ' online
'; } ?> Kam dál?