Pojištění odpovědnosti

   

Hasičská vzájemná pojišťovna odděluje pojištění odpovědnosti občanů a firem.

Pojištění odpovědnosti občanů

Pojištění občanů je mnoho druhů, nejběžnější je asi Pojištění odpovědnosti za škody v občanském životě, které se vztahuje na škodu pojištěného způsobené třetí osobě. Dále existuje Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou psem. Toto pojištění lze sjednat i za škodu způsobenou psem při výkonu práva myslivosti. Související je Pojištění odpovědnosti za škody způsobenou při výkonu práva myslivosti.

Další pojištění odpovědnosti jsou za škodu vyplývající z vlastnictví či jiného vztahu ke stavbě a zaměstnance při výkonu povolání. Specifické, zatím málo vídané pojištění je Pojištění občana, uchazeče o zaměstnání, vykonávajícího rekvalifikaci, stáž nebo jinou obdobnou činnost. To je určeno pro občany a nezaměstnané, kteří pracují na základě dohody s Úřadem práce. Podobně specifická jsou ještě Pojištění odpovědnosti fyzické osoby, která vykonává trest obecně prospěšné práce a Pojištění občanů - dobrovolníků, vykonávajících charitativní činnost.

Pojištění odpovědnosti firem

V této kategorii je základní Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatelů a organizací. To zahrnuje obecnou odpovědnost, včetně provozní, kterou pojištěný způsobil jinému svou činností a odpovědnost za škodu vyplývající z vlastnictví nájmu nebo správy nemovitých staveb a jejich příslušenství a součástí. Dále lze sjednat k tomuto pojištění mnoho variant dodatkových připojištění.

Další možností jsou i Pojištění členů orgánů obchodních společností a družstev, Odpovědnost charitativní organizace a Pojištění poskytovatelů sociálních služeb.

Informace aktuální k 4.7.2012

bannerObsahBottom) ? '' : ('')?> mamZajemUrl) && !empty($this->porovnani)) { echo 'porovnani['zadost'] == 2 ? ' target="_blank"' : '') . '>Porovnat ' . mb_strtolower($this->clanek['nazev'], 'UTF-8') . ' online
'; } ?>