Pojištění majetku HVP

   

Hasičská vzájemná pojišťovna odděluje pojištění majetku pro občany a pro firmy a organizace. Pro občany nabízí dvě základní pojištění staveb a domácnosti. Pro firmy je pojištění majetku dále členěno na pojištění staveb, movitých věcí, skel, strojů a strojních zařízení, ale třeba i výstavních expozic. Dále nabízí i zemědělské pojištění – plodin, hospodářských zvířat a lesních porostů nebo pojištění přepravy nákladu a pojištění cenností a věcí zvláštní hodnoty při přepravě poslem. Pro obě skupiny pak nabízí Hasičská vzájemná pojišťovna i pojištění odpovědnosti pro různé případy.

Pojištění staveb

Slouží pro jakékoliv stavby v osobním vlastnictví (rodinné domy, rekreační objekty, bytové domy, garáže, skleníky a další). Základní sdružené riziko se nazývá Flexa a pojistí vás proti požáru, výbuchu, přímému úderu blesku, nárazu nebo zřícení posádkou řízeného letícího tělesa, jeho části nebo nákladu. Varianta Sdružené riziko rozšířuje obsah pojištění na vichřici, krupobití, sesuv lavin, zřícení skal, zřícení tíhou sněhu, pád stromu nebo stožáru, náraz silničního dopravního prostředku havárii potrubí, povodeň nebo záplavu (omezený limit plnění) a odcizení. Doplňkově lze obě pojištění kombinovat.

Pojištění domácnosti

Základní pojištění zahrnuje věci tvořící zařízení domácnosti, tedy movité věci ve vlastnictví pojištěného, které tvoří vybavení domácnosti a slouží k jejímu provozu. Pojištění se vztahuje i na věci, které se staly součástí domácnosti po uzavření smlouvy. Součástí jsou automaticky i zvířata, která jsou majetkem pojištěného a členů domácnosti, nachází se v místě pojištění a neslouží k výdělečné činnosti.

Navíc se lze připojistit například i proti poškození věcí umístěných v příslušenství bytu, který pojištěný užívá, ale nevlastní je a byly dány pojištěnému do užívání společně s bytem. Nad rámec základního pojištění lze pojistit i elektroniku. Rozlišuje se pojištění trvale obývané domácnosti a pojištění rekreačních objektů, která se liší finančním plněním i počtem a možnostmi zahrnutých rizik.

Informace aktuální k 4.7.2012

bannerObsahBottom) ? '' : ('')?> mamZajemUrl) && !empty($this->porovnani)) { echo 'porovnani['zadost'] == 2 ? ' target="_blank"' : '') . '>Porovnat ' . mb_strtolower($this->clanek['nazev'], 'UTF-8') . ' online
'; } ?>