Pojištění pro myslivce od pojišťovny Halali

   

Pojišťovna Halali se zaměřuje na pojištění mysliveckých spolků a sdružení, pro které nabízí skupinové a individuální smlouvy pojištění odpovědnosti, ale nabízí i individuální pojištění majetku.

Skupinová smlouva pojištění odpovědnosti

Smlouva se vztahuje na povinné pojištění členů Českomoravské myslivecké jednoty při provádění myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti. Pojistění se týká událostí, které vzniknou na území států Evropské unie a států EHP (Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko). Pojišťovna za pojištěnce nahradí škodu, která jím byla způsobena třetím osobám ublížením na zdraví či usmrcením nebo poškozením či zničením věci, pokud za ně pojištěný podle zákona či předpisů zodpovídá.

Týká se například provádění myslivosti podle zákona, účastí na akcích Českomoravské myslivecké jednoty, výkonu funkce mysliveckého hospodáře, řízení a provádění lovů a honů, držení a nošení loveckých zbraní, držení a používání látek potřebných k výrobě loveckého střeliva nebo používání loveckých psů, dravců či pomocných zvířat při provádění myslivosti.

Skupinová pojistná smlouva pojištění majetku

Smlouva se vztahuje na pojištění majetku členů Českomoravské myslivecké jednoty, výslovně řečeno loveckých psů. Z pojištění jsou kryty škody vzniklé v důsledku poranění nebo smrti loveckého psa při společném lovu na černou zvěř a při norování. Pojistná částka na limit pojistného plnění je maximálně ve výši 15 tisíc korun na jednu pojistnou událost, přičemž hodnotu psa stanovuje znalec z oboru kynologie. Z pojištění nevyplývá právo na plnění za nepřímé škody všeho druhu, například pro ušlý zisk nebo náklady právního zastoupení.

Dále pojišťovna nabízí individuální pojištění, například pojištění poplatkových lovců – cizinců, pojištění úrazu při výkonu práva myslivosti, ale i pojištění domácnosti, rekreační domácnosti, nemovitosti proti živelným škodám, věci proti odcizení, pojištění psů na úraz nemoc a život.

Informace aktuální k 14.6.2012

bannerObsahBottom) ? '' : ('')?> mamZajemUrl) && !empty($this->porovnani)) { echo 'porovnani['zadost'] == 2 ? ' target="_blank"' : '') . '>Porovnat ' . mb_strtolower($this->clanek['nazev'], 'UTF-8') . ' online
'; } ?>