Pojištění odpovědnosti od pojišťovny Generali

   

Generali pro své klienty připravila i nabídku pojištění odpovědnosti, které řeší náhradu za škody způsobené na majetku či zdraví někoho jiného. Vybírat můžete z celkem pěti variant pojištění odpovědnosti.

Pojištění občanské odpovědnosti za škodu

Je určeno pro každého v případě oprávněných nároků na náhradu škody ze strany třetích osob, pokud jim svojí činností způsobíte škodu. Pojistit můžete občana za škodu v běžném občanském životě, vlastníka, držitele nebo nájemce nemovitosti, budovy nebo díla ve stavbě či v demolici a vlastníka - opatrovatele zvířete.

Individuální pojištění odpovědnosti za škodu

Je určeno pro specifické činnosti, například v zemědělství, v lesnictví, v církevních objektech, ve školství, v kultuře a sportu, ve spolcích nebo ubytovacích a stravovacích zařízeních.

Pojištění odpovědnosti za škody z provozní činnosti

Je určeno pro podnikatele, kteří odpovídají za škody způsobené provozní činností. Kromě škod vzniklých jinému na životě nebo zdraví a škod poškozením či zničením věci se toto pojištění vztahuje i na škody způsobené na najaté nemovitosti výbuchem, požárem nebo vodou z potrubí a čistě finanční škody. Můžete si sjednat i připojištění proti škodám způsobených vadným výrobkem, na životním prostředí, na užívaných věcech nebo vzniklé v cizině.

Pojištění profesní odpovědnosti za škodu

Je určeno pro odborné profese, například lékaře, advokáty, notáře, tlumočníky, soudní znalce, daňové poradce, účetní, auditory, pojišťovací zprostředkovatele, likvidátory pojistných událostí, architekty, projektanty či jiné profese.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Je určeno zaměstnancům a příslušníkům vybraných bezpečnostních sborů při výkonu služby. Pojištění kryje škody na životě, škody na zdraví, škody vzniklé poškozením či zničením věcí, finanční škody vyplývající ze škody na životě, zdraví, věci a čistě finanční škody.

Informace aktuální k 14.6.2012

bannerObsahBottom) ? '' : ('')?> mamZajemUrl) && !empty($this->porovnani)) { echo 'porovnani['zadost'] == 2 ? ' target="_blank"' : '') . '>Porovnat ' . mb_strtolower($this->clanek['nazev'], 'UTF-8') . ' online
'; } ?>