Pojištění majetku od Generali

   

Generali nabízí velkou škálu možností pojištění majetku. Jen pro pojištění domů a bytů nabízí pět typů pojištění.

Pojištění domova s asistencí Vario

Výhodou je široký rozsah pojistné ochrany, takže se nikdo z klientů nemusí bát, že by na něco zapomněl. Momentálně platí 10% sleva za sjednání smlouvy online.

Pojištění rekreačních objektů Víkend

Toto pojištění je určeno pro pojištění rekreačních objektů nacházejících se na území České republiky a využívaných k rekreaci. V rámci pojištění Víkend lze uzavřít i pojištění odpovědnosti za škodu pro vlastníka, držitele nebo nájemce nemovitosti.

Pojištění obytných a kancelářských budov Reality

Produkt se týká pojištění obytných a kancelářských budov (dokončených, rozestavěných a těch v rekonstrukci). Možné je také sjednat pojištění společných částí domu, což je vhodné především pro budovy, ve kterých vzniklo společenství vlastníků jednotek.

Pojistění domácnosti s asistencí

Je určeno pro pojištění movitých věcí v trvale obývané domácnosti bez ohledu na to, zda se tato domácnost nachází v rodinném, činžovním nebo panelovém domě. V rámci pojištění domácnosti lze uzavřít i pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě, včetně odpovědnosti vlastníka nebo opatrovatele zvířete v případě, že klient nebo osoby žijící ve společné domácnosti způsobí škodu.

Pojištění rodinných domů a bytových jednotek

Pojištění se vztahuje na nemovitost včetně všech stavebních součástí a v případě bytové jednotky včetně podílu na společných částech domu. Pojistit lze rodinný dům nebo bytovou jednotku již od počátku stavby a toto pojištění je zvýhodněno slevou, která klientovi zůstane i po kolaudaci nemovitosti.

Pojištění podnikání

Rozlišuje varianty Drobný podnikatel, které je určeno pro podnikatele s menším obratem i neziskové organizace a TopGEN určené pro malé a střední firmy nezávisle na první formě existence.

Pojištění obcí

Pojištění obecního majetku – Region je možnost pojištění státního popř. municipálního majetku. Nabízí možnost pojistné ochrany spravovaného majetku a zároveň umožňuje individuální přístup pojišťovny k potřebám jednotlivých klientů.

Pojištění zahradní architektury

Je určeno všem vlastníkům zahrad na území České republiky bez ohledu na to, zda se nacházejí u rodinných domů nebo jiné nemovitosti. Umožňuje pojistit terénní úpravy a porosty, ale i další věci, které s pořízením nebo užíváním zahrady souvisejí. Lze uzavřít i pojištění odpovědnosti za škodu z držby pozemku včetně odpovědnosti z držby drobných staveb a staveb nemajících charakter budovy.

Informace aktuální k 14.6.2012

bannerObsahBottom) ? '' : ('')?> mamZajemUrl) && !empty($this->porovnani)) { echo 'porovnani['zadost'] == 2 ? ' target="_blank"' : '') . '>Porovnat ' . mb_strtolower($this->clanek['nazev'], 'UTF-8') . ' online
'; } ?>