Pojištění úvěrů a pohledávek od Euler Hermes Čescob

   

Euler Hermes Čescob nenabízí klasické životní pojištění, ale specializuje se na pojištění úvěrů a pohledávek. V nabídce má produkty pro větší i menší firmy.

Pojištění pohledávek

Úvěrové pojištění pro případ platební neschopnosti nebo platební nevůle vašich odběratelů. Skupina aktiv tvořená pohledávkami může představovat až 30% celkového majetku společnosti a může stejně jako poškození majetku zapříčinit krach vaší firmy. Pojištěný zaplacením pojistného zamezí pravděpodobnému vzniku rizika škody, přičemž pojistné je ve zlomku hodnoty vzniklé škody.

Inkaso - vymáhání pohledávek

Inkaso neboli vymáhání pohledávek typu Business to Business (B2B) je nejznámější činností, kterou se společnost Euler Hermes zabývá. Tuto službu poskytuje pojištěným klientům pro pojištěné i nepojištěné pohledávky, ale dokonce i dalším společnostem, které zatím o pojištění svých pohledávek nemají zájem. Cena za služby pojišťovny je stanovená formou provize z vymožených částek. Pohledávky v zahraničí Euler Hermes vymáhá prostřednictvím lokálních poboček své společnosti, pokud mají na daném trhu zastoupení.

Pojištění záruk - bonding

Jde o pojištění bezproblémovosti dodávek vašeho obchodního partnera. Pojištěna může být například záruka proběhnutí tendru či soutěže (bigbond), vady díla v záruční době (maintenance), řádné provedení díla (performance), vrácení poskytnuté zálohy pro případ, že by dodavatel nesplnil podmínky smlouvy (advance), případu zádržného (retention), kdy je dodavatel oprávněn nahradit pozastavenou částku ve výši % ceny díla, které by bylo jinak zadržováno odběratelem po dobu trvání odpovědnosti dodavatele za vady díla v záruční době (retention).

Pojištění pro malé a střední firmy Optim

Speciální produkt pro společnosti s celkovým obratem do 150 milionů korun. Zabezpečuje komplexní ošetření celého pojistitelného obratu klienta proti platebním rizikům. Pojišťovna minimalizuje riziko podnikání ohodnocením nových i stávajících obchodních partnerů a sledování jejich bonity, dále pomáhá při správě a vymáhání dlužných pohledávek.

Informace aktuální k 14.6.2012

bannerObsahBottom) ? '' : ('')?> mamZajemUrl) && !empty($this->porovnani)) { echo 'porovnani['zadost'] == 2 ? ' target="_blank"' : '') . '>Porovnat ' . mb_strtolower($this->clanek['nazev'], 'UTF-8') . ' online
'; } ?>