Životní pojištění od Ergo pojišťovny

   

Životní pojištění je hlavním produktem Victoria Volksbanken. Nabízí klasické, investiční, důchodové, úrazové i zdravotní pojištění cizinců pod názvem Welcome.

Životní pojištění

Pojišťovna nabízí jednu z nejvyšších pojistkých částek na českém trhu, technická úroková míra je 2,4 %. Předmětem pojištění může být smrt, dožití určitého věku nebo sjednaného konce pojištění, změna zdravotního stavu nebo osobního postavení pojištěného. Pojištění se sjednává jako obnosové a může se vztahovat pouze na fyzickou osobu. V průběhu pojištění lze snížit či zvýšit pojistné nebo i prodloužit či zkrátit pojistnou dobu.

Investiční životní pojištění Vektor

Pojištění kombinuje pojistnou ochranu s investováním prostředků do investičních fondů. Máte možnost volby konzervativní, vyváženou či dynamickou strategií a nastavení smlouvy v rozsahu spořící varianta až maximální pojistná ochrana. V rámci smlouvy lze sjednat pojištění pro případ smrti, dožití, dožití stanového věku nebo dřívější smrti. V jedné smlouvě životního pojištění ale mohou být sjednány i jiná doplňková pojištění osob.

Důchodové životní pojištění Renta

Jde o jednu z forem šetření na důchod, technická úroková míra je 2,4 %, přičemž zajišťovnou je Münich Re. Vstupní věk je 15 - 65 let. Existuje i ve variantě Premiant Plus určené pro mladé, vstupní věk je 0 - 18 let a výhodou je dětské pojištění.

Úrazové pojištění

Možnost pojistit celou rodinu na jedné smlouvě a volby pojistné částky podle vlastních potřeb. U partnerského tarifu platí sleva 50% z pojistného pro partnera. Při pobytu v nemocnici můžete získat až 600 korun denně navíc, u důchodu následkem úrazu je poskytován bonus až 120 tisíc korun. Při úrazu léčeném operativně získáváte jako bonus 30%.

Zdravotní pojištění cizinců Welcome

Je nabízeno ve třech variantách. Komplex je zdravotní pojištění v rozsahu komplexní péče, limit pojistného plnění je 80 tisíc euro. Musí jej nově uzavřít cizinec, který žádá v Česku o vízum pro pobyt nad 90 dnů. Standard je varianta základního zdravotního pojištění pro neodkladnou péči, limit plnění je 60 tisíc euro, může jej uzavřít cizinec při pobytu v Česku do 90 dnů. Plus je varianta rozšířeného zdravotního pojištění pro neodkladnou péči, přičemž limit pojistného plnění je navýšen na 80 tisíc euro, může jej uzavřít cizinec při pobytu v Česku do 90 dnů.

Informace aktuální k 22.3.2012

bannerObsahBottom) ? '' : ('')?> mamZajemUrl) && !empty($this->porovnani)) { echo 'porovnani['zadost'] == 2 ? ' target="_blank"' : '') . '>Porovnat ' . mb_strtolower($this->clanek['nazev'], 'UTF-8') . ' online
'; } ?> Kam dál?