Cestovní pojištění od Ergo pojišťovny

   

Ergo pojišťovna je jednou z pojišťoven, která nabízí cestovní pojištění. Předmětem pojištění jsou náklady na léčebné výlohy, pobyt v nemocnici a zotavovně, náklady nutné k převozu pacienta či repatriace zpět do České republiky, stejně tak jsou hrazeny náklady doprovázející osoby v případě hospitalizace pojištěnce.

K základnímu pojištění lze sjednat připojištění sportovních aktivit, včetně extrémních sportů, manuální pracovní cesty, odpovědnosti za škody vůči 3. osobám, připojištění zavazadel, vztahující se na poškození přepravcem nebo odcizení. V nabídce lze také najít připojištění storna zájezdu. Minimální délka pojištění je 1 den, maximální délka pojištění je pak 90 dní. V případě delšího výjezdu lze uzavřít více na sebe navazujících pojistných smluv.

Cestovní pojištění se u Ergo pojišťovny rozděluje na Evropu, omezený svět mimo USA, Kanady, Austrálie a celý svět. Nově lze uzavřít cestovní pojištění i online přes internet. Nespoléhejte na zdravotní péči v rámci Evropské unie a pojistěte se. Cestovní pojištění lze u Ergo pojišťovny, a. s. uzavřít již od 20 Kč na den a tím se vyhnout nepříjemnostem.

Informace aktuální k 24.9.2012

bannerObsahBottom) ? '' : ('')?> mamZajemUrl) && !empty($this->porovnani)) { echo 'porovnani['zadost'] == 2 ? ' target="_blank"' : '') . '>Porovnat ' . mb_strtolower($this->clanek['nazev'], 'UTF-8') . ' online
'; } ?> Kam dál?