Pojištění úvěrů a rizik při exportu od EGAP

   

EGAP poskytuje pojištění úvěrů a rizik spojených s exportem zboží českých firem do zahraničí. Nabízí pojištění krátkodobého, střednědobého i dlouhodobého bankovního i nebankovního vývozního dodavatelského úvěru, pojištění vývozního odběratelského úvěru, potvrzeného akreditivu, úvěru na předexportní financování, investic a úvěru na financování českých právnických osob v zahraničí, prospekce zahraničních trhů, proti riziku nemožnosti splnění smlouvy o vývozu a bankovních záruk vystavených v souvislosti s exportním kontraktem.

S Českou exportní bankou, Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a komerčními bankami (Česká spořitelna, Komerční banka, LBBV bank cz, Commerzbank, Unicredit bank, Citibank) spolupracuje EGAP na produktu určeném speciálně pro malé a střední podniky, které jsou výrobci a dodavateli subdodávek pro větší exportéry.

Dceřiná firma KUPEG úvěrová pojišťovna nabízí pojištění celého portfolia domácích i zahraničních pohledávek klienta, výjimečně je schopna pojistit i jednotlivé obchodní transakce. V rámci kompletního pojištění rizik nezaplacení kupujícího – dlužníka patří jak komerční rizika (platební neschopnosti, platební nevůle) tak i politicko - teritoriální rizika (politické události či makro-ekonomické potíže země, skutečnosti mimo kontrolu konkrétního kupujícího).

Pojištění je nabízeno ve variantách e-MODUL (pro společnosti s velkým počtem odběratelů), e-BONUS (pro menší firmy) a e-BOND (pro firmy, které potřebují ručit svým zákazníkům za splnění svých smluvních závazků na dodávku zboží a služeb).

Informace aktuální k 14.6.2012

bannerObsahBottom) ? '' : ('')?> mamZajemUrl) && !empty($this->porovnani)) { echo 'porovnani['zadost'] == 2 ? ' target="_blank"' : '') . '>Porovnat ' . mb_strtolower($this->clanek['nazev'], 'UTF-8') . ' online
'; } ?>