Pojištění právní ochrany od pojišťovny D.A.S.

   

Účelem Pojištění právní ochrany je odstranit nebo alespoň zmírnit nepříznivé důsledky nahodilých právních sporů a výdajů s tím spojených. DAS zajišťuje svým klientům kompletní právní servis, například právní porady, úhradu nákladů advokáta, soudních poplatků nebo znaleckých posudků. Možné jsou pojištění právní ochrany pro soukromé osoby, pro podnikatele, pro cesty a pobyt, nově pak i právní ochrana pro sportovce, pro myslivce, pro vzdělávací a výchovná zařízení.

Občané se mohou pojistit například ve variantách řidič, vozidlo, soukromí, bydlení či úraz a sjednocující zvýhodněné balíčky. Soukromí podnikatelé se mohou pojistit třeba ve variantách podnikatel, lékař, obec a nebo vozidlo.

Online pojištění právní ochrany pro cesty a pobyt zajišťuje služby právníka, které stojí výrazně méně než jednorázové placení všech nákladů v případě nahodilého sporu. Například se může stát, že při cestě utrpíte úraz, který zavinila třetí osoba. Právníci DAS vám poradí jak doložit vzniklou škodu a rovněž mohou u viníka uplatnit náhrady škody, která vám byla způsobena. Včetně případných překladů dokumentů, včetně případného soudního řízení.

Informace aktuální k 20.1.2014

bannerObsahBottom) ? '' : ('')?> mamZajemUrl) && !empty($this->porovnani)) { echo 'porovnani['zadost'] == 2 ? ' target="_blank"' : '') . '>Porovnat ' . mb_strtolower($this->clanek['nazev'], 'UTF-8') . ' online
'; } ?>
Přečtěte si také