Pojištění majetku od ČSOB pojišťovny

  Mám zájem  

ČSOB pojišťovna nabízí dvě základní varianty pojištění stavby (nemovitosti) a související pojištění odpovědnosti z výkonu povolání.

Pojištění stavby

Pod názvem Domov expres zahrnuje pojištění nemovitosti ochranu proti škodě způsobené požárem, výbuchem, úderem blesku, pádem letadla, vichřicí, zemětřesením, pádem stromů nebo stožárů, sesuvem půdy nebo laviny, zřícením skal nebo zeminy, tíhou sněhu nebo námrazou, vodou z vodovodních nebo kanalizačních potrubí, nárazem vozidla, kouřem, nadzvukovou vlnou, zkratem nebo přepětím, náhodným rozbitím skla (pojištění sklo all risk).

Připojistit můžete bazén nebo zahradní architekturu. K dispozici jsou i doplňková pojištění například proti odcizení a vandalismu nebo záplavám a povodním. Asistenční služba zahrnuje informační a poradenské služby, ale i organizaci a úhradu příjezdu technické pomoci, například i organizaci a úhradu odemknutí vchodových dveří budovy nebo bytu.

Pojistění domácnosti

Zahrnuje ochranu proti škodám jako při pojištění nemovitosti, navíc si opět můžete sjednat připojištění proti odcizení a vandalismu nebo záplavám a povodním, ale také zkratu či přepětí elektrické sítě. Získáváte službu ČSOB pojišťovna assistance, která je vám k dispozici nepřetržitě a pomůže vám při havárii v domácnosti zavolat opraváře. Momentálně platí bonus 10 % slevy při objednání online.

Informace aktuální k 13.1.2014

bannerObsahBottom) ? '' : ('')?> Mám zájemmamZajemUrl) && !empty($this->porovnani)) { echo 'porovnani['zadost'] == 2 ? ' target="_blank"' : '') . '>Porovnat ' . mb_strtolower($this->clanek['nazev'], 'UTF-8') . ' online
'; } ?> Kam dál?