Pojištění majetku od České podnikatelské pojišťovny

   

ČPP Pojišťovna se specializuje na pojištění majetku a na výběr je několik druhů pojištění, specializující se na konkrétní nemovitost. Některé druhy lze pak i snadno sjednat online pomocí internetu.

 

 

Druhy pojištění

V nabídce ČPP je 6 konkrétních produktů. Pojištění stavby, Pojištění domácnosti, Pojištění bytových domů, Pojištění chat a chalup, On-line pojištění majetku DOMEX START a Pojištění psů HAFAN.

Jednotlivá pojištění zaujmou především velkým rozsahem a bohatou škálou balíčků připojištění, které pak mohou krát rizika, jaká nejsou v základním produktu zahrnuta.

Pojištění stavby se specializuje na pojištění stavby, jejích součástí, příslušenství a myslí i na spoluvlastnický podíl. Může jít o novou výstavbu, dočasnou stavbu, ale i prostředky protipožární ochrany, elektromotory a elektronická zařízení zabudovaná do stavby a jiné součásti. Další rizika lze snadno připojistit.

Pojištění domácnosti se specializuje na ochranu před poškozením, zničením nebo odcizením veškerých movitých věcí tvořící zařízení domácnosti a sloužící k uspokojování potřeb jejích členů. Spadá tam tak všechna elektronika, nábytek, skla, podlahové krytiny, ošacen a obuv, ale i jízdní kola a mnohé jiné. V nabídce je základní a rozšířená varianta, s možností rozšíření dalšími připojištěními.

Pojištění bytových domů chrání bytové domy a jejich součásti. K nim mohou připadat i jiné menši stavby na stejné parcele, příslušenství, domy v rekonstrukci nebo ve výstavbě. V nabídce varianta základní a rozšířená, s možností dalšího připojištění.

Pojištění chat a chalup je v nabídce ve dvou variantách, jako Pojištění rekreační stavby a Pojištění rekreační domácnosti. Ty se pak liší rozsahem pojistného krytí a samozřejmě zahrnují i jiné faktory.

On-line pojištění domácností je nabízeno ve 2 variantách: Pojištění stavby DOMEX START a Pojištění domácnosti DOMEX START. Lze je zařídit snadno online a nabízí vždy možnost volby z 3 variant.

Poslední je pak Pojištění psů HAFAN, které chrání zdraví psa a lze si vybrat z 3 variant pojistných částek. Možnost i připojištění odpovědnosti z držby psa.

Informace aktuální k 30.1.2014

bannerObsahBottom) ? '' : ('')?> mamZajemUrl) && !empty($this->porovnani)) { echo 'porovnani['zadost'] == 2 ? ' target="_blank"' : '') . '>Porovnat ' . mb_strtolower($this->clanek['nazev'], 'UTF-8') . ' online
'; } ?>