Havarijní pojištění od AIG

   

AIG nabízí několik specializovaných druhů havarijního pojištění především pro firemní klientelu.

Pojištění přepravy

Pojišťujete ztrátu, poškození nebo zničení věci během její přepravy. Rozsah pojištění není omezen překročením státní hranice a platí pro přepravu po souši, po vodě i ve vzduchu. Pojištění se může vztahovat na všechna pojistná nebezpečí, jen na ta nejzávažnější nebo jen na ta vyjmenovaná.

Pojištění odpovědnosti dopravce pod názvem On The Road

Pokrývá škody na nákladu vzniklé během jeho přepravy. V případě pojistné události pojišťovna hradí věcnou škodu na přepravovaném zboží, právní ochranu a výdaje spojené se zachraňovacími náklady. Rozsah pojištění je v tomto případě upravován zákonem.

Pojištění vlastní přepravy CargoGuard

Jde o pojištění zboží během pravidelných přeprav v rámci specifikované podnikatelské činnosti na území České republiky a jejich sousedních států, které se vztahuje na nákladní a užitková silniční vozidla. Pojištění se sjednává pro případ škody na přepravovaném zboží následkem událostí jako jsou požáry, povodně, zemětřesení, krádeže z uzamčeného vozidla po násilném překonání překážky a podobně. Pojištění se uzavírá na pojistné období jednoho roku, vždy na částku rovnající se horní hranici pojistného plnění a platí se jednorázovým paušálem.

Informace aktuální k 14.3.2013

bannerObsahBottom) ? '' : ('')?> mamZajemUrl) && !empty($this->porovnani)) { echo 'porovnani['zadost'] == 2 ? ' target="_blank"' : '') . '>Porovnat ' . mb_strtolower($this->clanek['nazev'], 'UTF-8') . ' online
'; } ?> Kam dál?
Přečtěte si také