Úrazové pojištění od BNP Paribas Cardif

   

K nejrůznějším úrazům s nejrůznějšími následky dochází dennodenně. Mohou potkat každého bez výjimky a pojištění proti nim je jedinou spolehlivou prevencí před jeho finančními následky. BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. poskytuje úrazové pojištění ve dvou základních variantách: Pojištění pro jednotlivce a Pojištění pro celou rodinu.

Úrazové pojištění

Existují tři hlavní způsoby, kterým Vás a Vaši rodinu úrazové pojištění ochrání:
Jednorázové odškodnění, které Vaší rodině pomůže v těžkých letech následujících po Vašem úmrtí následkem úrazu.
Zmírnění finanční újmy v případě úrazu, který vede až k plné invaliditě (dnes nazývána invaliditou III. Stupně).
Denní dávka pro případ hospitalizace následkem úrazu, která pokryje náklady spojené s hospitalizací a část ztracených příjmů.

Rodinné pojištění

Úrazové pojištění je nabízeno i ve variantě pro celou Vaši rodinu. V takovém případě je pojistné plnění u pojistné události Vašich dětí kráceno na 50 %. I toto pojištění chrání před všemi třemi výše zmíněnými riziky (smrt, hospitalizace, invalidita III. stupně).

Výše plnění

Výše pojistného plnění je fixně nastavena a v případě pojištění celé rodiny je nutno počítat s pouze 50% plněním v případě pojistné události u Vašich dětí. Ke všem událostem musí samozřejmě dojít následkem úrazu.
Hospitalizace - denní dávka ve výši 800 Kč od 4. dne hospitalizace, maximálně však 30 dnů, invalidita třetího stupně - 500 000 Kč a smrt následkem úrazu - 500 000 Kč.

 

Informace aktuální k 6.6.2012

bannerObsahBottom) ? '' : ('')?> mamZajemUrl) && !empty($this->porovnani)) { echo 'porovnani['zadost'] == 2 ? ' target="_blank"' : '') . '>Porovnat ' . mb_strtolower($this->clanek['nazev'], 'UTF-8') . ' online
'; } ?> Kam dál?
Přečtěte si také